Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Dekaanikandidaat Margit Keller
Margit Keller
dekaan
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801
+372 737 5901
Lossi 36–128

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • igapäevaelu sotsiaalsed praktikad ja nende muutumine 
 • sotsio-tehniliste süsteemide siire
 • kestlik areng ja tarbimisühiskond
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
teadus-arendusprodekaan
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36–127
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Janek Saluse
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953)
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Laura Kiili
Laura Kiili
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist toetab valdkonna üksuste turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, haldab valdkonnasisest infokulgu ning aitab kaasa sellele, et sotsiaalteaduste valdkond paistaks avalikkuses silma.

Leana Lahesoo
Leana Lahesoo
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 5337
Lossi 36–126

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani, haldab, arendab ja viib ellu valdkonna doktoriõppega seotud tegevusi, tegeleb valdkondliku arengukavaga, koordineerib arendusprojektide elluviimist ning panustab doktoriõppe keskuse arendustegevustesse.

Mariel Padar
Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Kristel Sorge
Kristel Sorge
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Dekanaadi juhiabi korraldab dekanaadi asjaajamist ning dokumendihaldust. Valdkonna nõukogu sekretärina tegeleb nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja korraldusega.

Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
juht
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus