Suve- ja doktorikoolis arutleti nii lähisuhtevägivalla kui ühe lapse poliitika üle

2.-23. augustil toimus Tartu Ülikoolis ingliskeelne suve- ja doktorikool „Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women“. Ida-Aasia olulisemaid sotsiaalprobleeme arutasid üliõpilased nii USA-st, Hiinast, Jaapanist kui Leedust.

Vananemisele, tööturu muudatustele, naiste rollile, perepoliitikale ja naiselikkusega seotud küsimustele keskendunud suve- ja doktorikool tõi Tartusse üliõpilasi kogu maailmast. Hiinast ja Jaapanist Eestisse tulnud üliõpilaste huvi oli teada saada nii konkreetsete teemapüstituste kohta kui ka vaadata, kuidas Euroopa teadlased nende koduriigi ühiskondlikke muutusi käsitlevad.


TÜ Aasia keskuse ja Elukestva õppe keskuse korraldatud suve- ja doktorikoolis andsid loenguid ja viisid läbi seminare nii Tartu, Helsingi, Tallinna kui ka Vilniuse Ülikooli teadlased. Kõige meeldejäävamate ja olulisemate teemapüstitustena tõid üliõpilased välja Ene Selarti (TÜ) ettekande pealkirjaga “Haunting past: the issue of WW II comfort women in present day Japan”, Quan H. N. Trani (TÜ) ettekande Vientami kahe lapse poliitikast ja Pille Tsopp-Pagani arutelu lähisuhtevägivallast Eestis ja Euroopas. Akadeemilisele tegevusele lisandunud vaba-aja üritustest toodi enim välja Tallinna külastust, “Laulva revolutsiooni” vaatamist Balti keti aastapäeval ning Emajõel laevaga seilamist.

Suve- ja doktorikooli „Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women“ korraldasid ning toetasid Tartu Ülikooli Aasia keskus, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA kaudu.