Töötajad

Elo Süld profiilipilt
Elo Süld
Elo Süld (PhD) on Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja. Lennukate ideedega islamistika lektor on aidanud keskust üles ehitada selle algusest. Praegu korraldab ta keskuse igapäevast tööd, loob uusi partnerlussuhteid nii Eestis kui välismaal ning aitab leida viise, kuidas Aasiat ja Lähis-Idat Eestile lähemale tuua nii akadeemia kui ühiskonna tasandil. Teadustöös keskendub Süld koraaniuuringutele, islami religioossele mitmekesisusele ja võrdlevale usuteadusele Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.

Kontakt: elo.suld@ut.ee, +372 528 4922
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla (MA) on Aasia keskuse kommunikatsioonijuht. Igapäevase tööga seisab ta hea selle eest, et teave keskuse ja selle partnerite tegevustest jõuaks huvilisteni ning toimuvad üritused õnnestuksid. Keskuse tegevuse mõtestamise kõrval on ta veel keskuse juhiabi ja tegeleb lähetuste, projektide, hangete ja muu dokumentide heakorraga. Evelyn töötab lisaks keskusele Johan Skytte poliitikauuringute instituudis turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina.

Kontakt: evelyn.pihla@ut.ee, + 372 56158017
Tiit Tammaru. Foto: erakogu
Tiit Tammaru
Tiit Tammaru (PhD) on Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse arendusjuht, kus aitab mõelda tegevussuundade üle ning tugevdada keskuse teadustööd. Tema teadustöö keskendub rändele ja linnadele, muu hulgas on ta raamatute „Socioeconomic segregation in European Cities: East Meets West“ (Routledge, 2016) ja „Urban Socioeconomic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective“ (Springer, 2021) üks toimetajatest. Tiit ootab Aasia keskuse juurde Aasia linnade rahvastiku ja sotsiaalprobleemidest ning ruumilisest arengust huvitatud doktorante ja järeldoktoreid.

Kontakt: tiit.tammaru@ut.ee
Urmas Hõbepappel profiilipilt
Urmas Hõbepappel
Urmas Hõbepappel on Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõud. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad ajaloo- ja identiteedipoliitika, rahvuslus, ida ja lääne kultuuride kokkupuuted ning Hiina Rahvavabariigi ühiskond ja poliitika. Ta on raamatu "Eesti-Hiina suhete sünd" (2018) kaasautor. Urmas on elanud Hiinas kokku viis aastat.

Kontakt: urmas.hobepappel@ut.ee, +372 516 8744
Helen Haas
Helen Haas
Helen Haas (PhD) on Aasia Keskuse Lähis-Ida koordinaator ja Tartu ülikooli usuteaduskonna nooremteadur. Religiooniuurijana keskendub ta oma teadustöös islami vähemusgruppidele ning religiooni tähendusele ja rollile igapäevaelus. Keskuse töös hakkab ta arendama Lähis-Ida koostööprojekte.

Kontakt: helen.haas@ut.ee
Anastasia Sinitsyna
Anastasia Sinitsyna
Anastasia Sinitsyna (PhD) on keskuse teadur. Oma varasemas teadustöös on ta keskendunud majanduse ja rände ühisosadele. Praegu uurib ta koos teiste teaduritega Aasia rände majanduslikku ja sotsiaalset mõju Põhjamaa ja Balti riikidesse. Eelkõige soovib ta mõista tööturu erinevustest erinevusi Aasia riikidest pärit sisserändajate rühmade vahel.

Kontakt: anastasia.sinitsyna@ut.ee
Mart Tšernjuk
Mart Tšernjuk
Mart Tšernjuk on Tartu Ülikooli Aasia keskuse Taiwani koordinaator, maailma keelte ja kultuuride instituudi hiina keele ja kultuuri õppejõud ja Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi teadussekretär. Ta on elanud ja erialaselt täiendanud end nii Hongkongis kui Taiwanis. Hetkel õpib ta kultuuriteaduste instituudi doktorantuuris, kus tema uurimisteemaks on klassikaline Vana-Hiina mõttelugu. Aasia keskuses on tema ülesandeks partnerlussuhete loomine ja hoidmine Taiwani ülikoolide ja teadusasutustega.

Kontakt: mart.tsernjuk@ut.ee
Kikee Doma Bhutia
Kikee Doma Bhutia
Kikee Doma Bhutia (PhD) on keskuse teadur. Ta on taustalt etnoloog ja uuris oma doktoritöös institutsionaalse budismi ja põlisrahvaste uskumuste sümbioosi Himaalaja piirkonnas. Täna keskendub ta rahvusliku identiteedi kontseptualiseerimisele, rahvakeelsete sümbolite olulisuse ümberdefineerimisele ja erinevate kogukondade vaatenurga ja kuuluvusideede mõistmisele. Ka religiooni ja kultuuri rollist laiemas rahutustes ning välispoliitika kujundamisele rahvusvahelises raamistikus.

Kontakt: kikee.doma.bhutia@ut.ee
Agnieszka Nitza-Makowska
Agnieszka Nitza-Makowska
Agnieszka Nitza-Makowska (PhD) töötab nii Tartu Ülikooli Aasia Keskuses kui Poola ülikoolis Collegium Civitas. Oma praeguses teadustöös tegeleb peamiselt kahe teemaga: Hiina ja India pehme jõud ning Putini väljapressimise mõju tuumarelvade tajumisele Lõuna-Aasias (eriti Indias ja Pakistanis). Teiseks ta juhib teadusprojekti Hiina keskkonnadiplomaatiast ja selle pehmest jõust ("roheline pehme jõud"), mida rahastab Poola Teadusagentuur.

Kontakt: agnieszka.malgorzata.nitza-makowska@ut.ee
Evelyn Pihla

Keskuses asub juhiabina tööle Evelyn Pihla

Helen Haas

Teadlikkuse tõstmise minut - kas kõik moslemid on araablased?

Raba

Juulis keskus puhkab