Töötajad

Elo Süld
Elo Süld (PhD) on Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja. Lennukate ideedega islamistika lektor on aidanud keskust üles ehitada selle algusest. Praegu korraldab ta keskuse igapäevast tööd, loob uusi partnerlussuhteid nii Eestis kui välismaal ning aitab leida viise, kuidas Aasiat ja Lähis-Idat Eestile lähemale tuua nii akadeemia kui ühiskonna tasandil. Teadustöös keskendub Süld koraaniuuringutele, islami religioossele mitmekesisusele ja võrdlevale usuteadusele Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.

Kontakt: elo.suld@ut.ee, +372 528 4922
Tiit Tammaru
Tiit Tammaru (PhD) on Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse arendusjuht, kus aitab mõelda tegevussuundade üle ning tugevdada keskuse teadustööd. Tema teadustöö keskendub rändele ja linnadele, muu hulgas on ta raamatute „Socioeconomic segregation in European Cities: East Meets West“ (Routledge, 2016) ja „Urban Socioeconomic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective“ (Springer, 2021) üks toimetajatest. Tiit ootab Aasia keskuse juurde Aasia linnade rahvastiku ja sotsiaalprobleemidest ning ruumilisest arengust huvitatud doktorante ja järeldoktoreid.

Kontakt: tiit.tammaru@ut.ee
Urmas Hõbepappel
Urmas Hõbepappel on Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõud. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad ajaloo- ja identiteedipoliitika, rahvuslus, ida ja lääne kultuuride kokkupuuted ning Hiina Rahvavabariigi ühiskond ja poliitika. Ta on raamatu "Eesti-Hiina suhete sünd" (2018) kaasautor. Urmas on elanud Hiinas kokku viis aastat.

Kontakt: urmas.hobepappel@ut.ee, +372 516 8744
Helen Haas
Helen Haas (PhD) on Aasia Keskuse Lähis-Ida koordinaator ja Tartu ülikooli usuteaduskonna nooremteadur. Religiooniuurijana keskendub ta oma teadustöös islami vähemusgruppidele ning religiooni tähendusele ja rollile igapäevaelus. Keskuse töös hakkab ta arendama Lähis-Ida koostööprojekte.

helen.haas@ut.ee
Mart Tšernjuk
Mart Tšernjuk on Tartu Ülikooli Aasia keskuse Taiwani koordinaator, maailma keelte ja kultuuride instituudi hiina keele ja kultuuri õppejõud ja Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi teadussekretär. Ta on elanud ja erialaselt täiendanud end nii Hongkongis kui Taiwanis. Hetkel õpib ta kultuuriteaduste instituudi doktorantuuris, kus tema uurimisteemaks on klassikaline Vana-Hiina mõttelugu. Aasia keskuses on tema ülesandeks partnerlussuhete loomine ja hoidmine Taiwani ülikoolide ja teadusasutustega.

Kontakt: mart.tsernjuk@ut.ee
Heidi Maiberg

Heidi Maiberg on Aasia keskuse kommunikatsioonijuht. Igapäevase tööga seisab ta hea selle eest, et teave keskuse ja selle partnerite tegevustest jõuaks huvilisteni ning toimuvad üritused õnnestuksid. Keskuse tegevuse mõtestatuse kõrval keskendub ta teadustöös äärmuslaste deradikaliseerumise toetamisega seotud küsimustel Royal Holloway, Londoni Ülikoolis.

Kontakt: heidi.maiberg@ut.ee, +372 54320126
Anastasia Sinitsyna
Anastasia Sinitsyna on keskuse teadur. Oma varasemas teadustöös on ta keskendunud majanduse ja rände ühisosadele. Praegu uurib ta koos teiste teaduritega Aasia rände majanduslikku ja sotsiaalset mõju Põhjamaa ja Balti riikidesse. Eelkõige soovib ta mõista tööturu erinevustest erinevusi Aasia riikidest pärit sisserändajate rühmade vahel.

Kontakt: anastasia.sinitsyna@ut.ee
Kikee Doma Bhutia
Kikee Doma Bhutia (PhD) on keskuse teadur. Ta on taustalt etnoloog ja uuris oma doktoritöös institutsionaalse budismi ja põlisrahvaste uskumuste sümbioosi Himaalaja piirkonnas. Täna keskendub ta rahvusliku identiteedi kontseptualiseerimisele, rahvakeelsete sümbolite olulisuse ümberdefineerimisele ja erinevate kogukondade vaatenurga ja kuuluvusideede mõistmisele. Ka religiooni ja kultuuri rollist laiemas rahutustes ning välispoliitika kujundamisele rahvusvahelises raamistikus.

Kontakt: kikee.doma.bhutia@ut.ee
Agnieszka Nitza-Makowska
Agnieszka Nitza-Makowska (PhD) töötab nii Tartu Ülikooli Aasia Keskuses kui Poola ülikoolis Collegium Civitas. Oma praeguses teadustöös tegeleb peamiselt kahe teemaga: Hiina ja India pehme jõud ning Putini väljapressimise mõju tuumarelvade tajumisele Lõuna-Aasias (eriti Indias ja Pakistanis). Teiseks ta juhib teadusprojekti Hiina keskkonnadiplomaatiast ja selle pehmest jõust ("roheline pehme jõud"), mida rahastab Poola Teadusagentuur.

Kontakt: agnieszka.nitza.makowska@ut.ee
Raba

Juulis Keskus puhkab

NIAS konverents

ASIANET/NNC conference 2023: Consuming Asia

Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega