Author:
erakogu

Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport

 Tulevik ei ole pikemate ajavahemike puhul üheselt prognoositav ja juhitav. Tegevuste ja eesmärkide planeerimisel peab olema valmisolek nii väiksemateks kõrvalekalleteks kui ka põhimõtteliselt erinevateks, tihti meist sõltumatuteks arenguteks. Läbimõeldud ja eduka koostöö loomiseks Eesti ja Aasia kui regiooni ning kindlate Aasia riikide vahel on vaja esmalt mõista, mis on need globaalsed ja lokaalsed trendid, riskid ja määramata tegurid, mis neid suhteid mõjutavad. Uurimisprojekti käigus loodavad stsenaariumid võimaldavad täpsustada riiklikke eesmärke, hajutada riske ning tekitada igakülgne valmisolek reageerida erinevatele väliskeskkonna muutustele. Selline lähenemine annab aluse riskikindlamaks ja teadmispõhisemaks poliitikaloomeks.

Vastutav täitja: Tartu Ülikool

Partnerid: Estonian Business School, TalTech, Sisekaitseakadeemia

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur ja Välisministeerium

#rahvusvaheline #teadus
Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar

Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar

#teadus
Akadeemiline koostöö Eesti ja Jaapani vahel – ETAG ja JSPS koostöö 20. aastapäeva ühisseminar

Akadeemiline koostöö Eesti ja Jaapani vahel – ETAG ja JSPS koostöö 20. aastapäeva ühisseminar

#teadus
Reconnect China

Horisondi projekti "ReConnect China" raames toimus esimene Euroopa-Hiina ümarlaud