Autor:
erakogu

Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport

 Tulevik ei ole pikemate ajavahemike puhul üheselt prognoositav ja juhitav. Tegevuste ja eesmärkide planeerimisel peab olema valmisolek nii väiksemateks kõrvalekalleteks kui ka põhimõtteliselt erinevateks, tihti meist sõltumatuteks arenguteks. Läbimõeldud ja eduka koostöö loomiseks Eesti ja Aasia kui regiooni ning kindlate Aasia riikide vahel on vaja esmalt mõista, mis on need globaalsed ja lokaalsed trendid, riskid ja määramata tegurid, mis neid suhteid mõjutavad. Uurimisprojekti käigus loodavad stsenaariumid võimaldavad täpsustada riiklikke eesmärke, hajutada riske ning tekitada igakülgne valmisolek reageerida erinevatele väliskeskkonna muutustele. Selline lähenemine annab aluse riskikindlamaks ja teadmispõhisemaks poliitikaloomeks.

Vastutav täitja: Tartu Ülikool

Partnerid: Estonian Business School, TalTech, Sisekaitseakadeemia

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur ja Välisministeerium

Hiina

Teadlikkuse tõstmise minut: Kuidas suhtuvad eestimaalased Hiinasse?

Urmas Hõbepappel

Hõbepappel arutles Põhja-Balti koostööorganisatsiooni konverentsil Hiinaga tehtava teaduskoostöö üle

Kesk-Aasia

Uued teadusprojektid uurivad jätkusuutlikku arengut ning Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias