“Poliitika ja majandus tänapäeva Hiinas" mikrokraad

Kutsume Sind omandama mikrokraadi “Poliitika ja majandus tänapäeva Hiinas”, mis annab ülevaate kaasaegse Hiina poliitilistest, majanduslikest ja ühiskondlikest arengutest.

Miks? 

Hiina poliitiline, majanduslik, kultuuriline ja maailmavaateline mõjuvõim maailmas kasvab jõudsalt. Tegemist on maailma suurima majandus-, tehnoloogia- ja küberteemade arenguga riigi ning üha võimsama poliitikakujundajaga rahvusvahelisel tasandil, kelle plaaniks on saada maailma liidriks. Mikrokraad “Poliitika ja majandus tänapäeva Hiinas” annab ülevaate kaasaegse Hiina poliitilistest, majanduslikest ja ühiskondlikest arengutest. Osalejad õpivad analüüsima Hiina kiiret arengut, mõttelugu ja mõju globaliseerunud maailma majandusele ja poliitikale.

Ootame Sind õppima, kui

  • tahad mõista lähemalt tänapäeva Hiinat, sh riigi ajaloolisi ja kultuurilisi arenguid ja riigi globaalset kultuurilist mõju
  • soovid tunnetada Aasia ja Hiina ärikultuuri ning mõista ja prognoosida Hiinaga seonduvaid arenguid.

Avalduse esitamise tähtaeg: 30.08.2021 (k.a)
Õppeaeg: 1.09.2021-30.06.2022
Õppemaht: 21 EAP-d (546 akadeemilist tundi, sh 140 auditoorset ja 406 iseseisvat tööd)
Maksumus: 1490€, mis on vähem kui keskmine edasi-tagasi lend Pekingisse

Lisainfo: https://bit.ly/3zlD2c3 ja eva.liias@ut.ee

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut