Autor:
Urmas Hõbepappel

Eestimaalaste Hiina hoiakute uuring

Hiina mõju maailmas ja ka Eestis on suurenemas. Ometi ei tea me täpselt, mida eestimaalased (Eestis alaliselt elavad inimesed) Hiinast mõtlevad, milliseid teemasid tähtsustavad ja milliseid hinnanguid Hiinale annavad. Käesolev aruanne annab ülevaate eestimaalaste Hiinaga seotud hoiakutest. Aruanne tugineb Tartu Ülikooli Aasia keskuse tellitud ja 2023. aasta kevad-talvel läbiviidud küsitlusel. Tegemist on esimese süstemaatilise ja laiapõhjalise eestimaalaste Hiina hoiakute kaardistusega, mis võib anda olulist sisendit Hiinaga kokkupuutuvatele huvigruppidele. 

Analüüsi tulemusena selgus, et eestimaalaste hoiakud Hiina suhtes on võrdlemisi positiivsed — pooled vastanuist näevad Hiinat heast küljest, kuigi Xi Jinpingi rolli maailmas nähakse pigem negatiivselt. Enamikes teistes lääneriikides on Hiina kui ka Xi Jinpingi kuvand oluliselt halvem. Hiina positiivne kuvand eestimaalaste seas tuleneb siin levinud narratiividest. Enamasti seostub Hiina tootmise, majanduse ja tehnoloogiaga, mis osutab 1990. aastatel alguse saanud majandusedu narratiivi jätkuvale menule. Seepärast peab ka lausa 58% eestimaalastest mõistlikuks, et Eesti riik jätkab majanduse vallas Hiinaga koostööd. Oluliseks peetakse ka teadus- ja kultuurikoostööd. Laiemat hukkamõistu väärivad Hiina koostöö Venemaaga, Pekingi mittedemokraatlik riigikord ja COVID-19-ga seonduv. Negatiivset suhtumist leiab enim noorte inimeste seas (15–24), kes seostavad Hiinat majanduse, inimõiguste ja autoritaarse režiimiga. Arvestades, et noorte seas on Hiina maine madal ning geopoliitiiline õhkkond Hiina-kriitiline, võib oletada, et ajapikku hakkab Hiina positiivne kuvand eestimaalaste seas muutuma negatiivsemaks.

Uuring annab aimdust eestimaalaste hoiakutest Hiinasse, mida saab võtta arvesse lühi- ja pikaajaliste otsuste tegemisel majanduses, julgeolekus, hariduses ning kultuuris. Tulemused aitavad anda mõtteainet, kuidas vastata Hiina mõjuoperatsioonidele, planeerida Hiinaga seotud haridus- ja kultuuripoliitikat ning suurendada Eesti ühiskonnale tõusvat majanduslikku kasu.

Rahastaja: Tartu Ülikooli Aasia keskus

Läbiviija: Urmas Hõbepappel

 

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas

2020. aasta 30. juulil meie hulgast lahkunud Lee Teng-hui 李登輝, hüüdnimega Mr. Democracy, koos praeguse presidendi Tsai Ing-weniga 蔡英文.

Teadlikkuse tõstmise minut - kes on taivanlased?

Doktoritöö kaitsnud Anastasia Sinitsyna Aasia keskuse kolleegidega

Teadur Anastasia Sinitsyna kaitses doktoritöö