Autor:
/Unsplash

ReConnect China

Projekti HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07 „ReConnect Hiina: sõltumatute teadmiste täiendamine kaasaegse Hiina kohta Euroopas” (01/11/2022–31/10/2026) eesmärk on vastata küsimusele, millistes valdkondades on ELi koostöö Hiinaga soovitav, võimalik või võimatu. Sellisena ühtib see projekt dokumendiga EL-Hiina – strateegiline väljavaade (ühisteatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule, Strassbourg, 2019).

Küsimus, millistes valdkondades on ELi koostöö Hiinaga soovitav, võimalik või võimatu, on alguse saanud olukorrast, kus kaasaegses geopoliitilises ja geomajanduslikus maailmas on EL ja Hiina üksteisega pidevas dünaamilises suhtes. Projektis on määratud valdkonnad, milles EL peaks oma sõltumatuid teadmisi täiendama: teadus ja tehnoloogia, majandus ja kaubandus, siseriiklik valitsemine ja välispoliitika. Selle projekti elluviimiseks töötatakse välja andmebaas, mis võimaldab juurdepääsu uutele teabeallikatele. Selle projekti käigus kogutavad sõltumatud teadmised toovad sidusrühmad ja eksperdid kokku Euroopa-Hiina teadmistefoorumil. Samuti on projektiga ette nähtud suurendada üldsuse ja noorte teadlikkust Hiinast.

Selleks, et luua sügavam ja jätkusuutlik arusaam tänapäeva Hiinast ning ehitada koos Hiinaga ELi ja selle kodanike jaoks vastupidav tulevik, mobiliseeritakse juhtivad Euroopa teadusteadmised ja uuenduslikud digitaaltehnoloogiad.

Projekti koduleht: https://www.reconnect-china.ugent.be 

Vastutaja: Ghenti Ülikool

Partnerid: CCCM – Macau teadus- ja kultuurikeskus (PT), Clingendael – Hollandi rahvusvaheliste suhete instituut (NL), Egmont – kuninglik rahvusvaheliste suhete instituut (BE), Hiina keskus Rootsi Rahvusvaheliste Suhete Instituudis (SE), Innovasjon Norge (NO), Institut Français des Relations Internationales (FR), Istituto Affari Internazionali (IT), Fundacion Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estrategicos (ES), Universiteit Gent (BE), Universiteit Groningen (NL), Tartu Ülikool (EE), Turu Ülikool (FI), Universität Wien (AT), Univerzita Palackeho v Olomouci (CZ) ja Zentrum für Soziale Innovation GMBH (AT).

Tartu Ülikooli tiim: Anastasia Sinitsyna (WP5, teaduslik projektijuht), Elo Süld (WP5), Robert Wetherly (WP3), Eiki Berg (WP4), Urmas Hõbepappel (WP3) ja projektjuht (luuakse uus koht)(WP5) ja Eveli Kuuse/Laura Tomson (TÜ Grandikeskus) (WP6)

Rahastaja: Euroopa Komisjon (Horizon)

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas

2020. aasta 30. juulil meie hulgast lahkunud Lee Teng-hui 李登輝, hüüdnimega Mr. Democracy, koos praeguse presidendi Tsai Ing-weniga 蔡英文.

Teadlikkuse tõstmise minut - kes on taivanlased?

Doktoritöö kaitsnud Anastasia Sinitsyna Aasia keskuse kolleegidega

Teadur Anastasia Sinitsyna kaitses doktoritöö