Nõukogu liikmed

TÜ Aasia keskuse tööd juhib juhataja koos nõukoguga, mis koosneb akadeemiliste struktuuriüksuste ehk valdkondade esindajatest ja kutsutud liikmetest. Praeguse nõukogu esimees on prof Urmas Varblane. 
Nõukogu liikmed humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast on:

 • Roland Karo, usuteaduskonna juhataja, süstemaatilise usuteaduse lektor
 • Tiina Kattel, maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor
 • Art Leete, etnoloogia professor. Kultuuriteaduste Instituudi juhataja

Sotsiaalteaduste valdkonnast:

 • Mihkel Solvak, sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi teadus-arendusprodekaan
 • Urmas Varblane, rahvusvahelise ettevõtluse professor
 • Irene Kull, tsiviilõiguse professor

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnast:

 • Marco Kirm, füüsikateaduste Instituudi eksperimentaalfüüsika professor

Meditsiiniteaduste valdkonnast:

 • Sander Pajusalu, meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi arendusprodekaan
 • Triin Jagomägi, ortodontia dotsent

Välisliikmed:

 • Monika Reinem, Välisministeerium
 • Liisa Ojaveer, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Xenia Joost, EASi ja KredExi ühendasutus
 • Vladimir Sazonov, Orientalistikakeskus

   

Aasia keskuse tegevust reguleerib Tartu Ülikooli rektori käskkirjaga kinnitatud Tartu Ülikooli Aasia keskuse statuut