Tartu Ülikooli Aasia keskus

Keskuse eesmärk on toetada Eestis Aasia ja Lähis-Ida kultuuride ja poliitiliste suundumuste mõistmist ja Eesti majandusliku ning sotsiaalse arengu potentsiaali. Teeme seda vahendades Lähis-Ida ja Aasia teadmisi, koondades erinevate valdkondade teadlasi ja eksperte ning osaledes rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

#teadus #ühiskonnale #uudis
Augusti lõpus kaitses Helen Haas oma doktoritöö. Uurisime temalt doktoritöö teema valiku põhjuste, uurimuse käigus selgunud tulemuste ja doktoritöö kirjutamise protsessi kohta.  
12.09.2023
#avatud teadus #teadus #pressiteade
Uuringust elgus, et kõige positiivsemalt suhtuvad Hiinasse vene emakeelega ja keskealised elanikud, kelle jaoks seostub Hiina eelkõige majanduseduga. Noorte suhtumine on aga negatiivsem ja võib oletada, et ajapikku süveneb see kuvand eestlaste seas veelgi.
12.09.2023
#avatud teadus #teadus #uudis
Urmas Hõbepappel uuris eestimaalaste Hiinaga seotud hoiakuid.
11.09.2023
#ühiskonnale #uudis
XXXV orientalistikapäevad 15.–16. septembril
08.09.2023

Vaata kõiki uudiseid

Vaata kõiki uudiseid!
Egiptus

Stipendiumid ja toetused

Tartu Ülikooli Aasia keskuse FB leht

Sotsiaalmeedia