Balti regiooni keelte osakond

Tiina Kattel
Tiina Kattel
osakonna juhataja, eesti ja leedu keele nooremlektor
MA (maailmakirjandus)
+372 516 0104
Lossi 3-412
Monika Urb
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Lossi 3-411
Linda Palts
Linda Palts
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Lossi 3-411
Sälly Salusoo
Sälly Salusoo
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-411
Gerli Lokk
Gerli Lokk
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-411