Ettevõtluse õppetool

EST
Mervi Raudsaar
Mervi Raudsaar
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6362
Narva mnt 18-4042
Trabskaja
Iuliia Trabskaia
ettevõtluse kaasprofessor
PhD (majandusteadus)
+372 737 6330
Narva mnt 18–4048
Juta Jaani
Juta Jaani
ettevõtluspedagoogika nooremlektor 0,2 k
MA (pedagoogika)
+372 737 5641
Narva mnt 18–4046
Anneli Lorenz
Anneli Lorenz
ettevõtluse nooremlektor
mag (koolikorraldus)
+372 737 6315
+372 520 7062 (6315)
Narva mnt 18–4041
Merike Kaseorg
Merike Kaseorg
ettevõtluse nooremlektor
MBA (ärijuhtimine)
+372 737 6330
Narva mnt 18–4048
Aivar Pere
Aivar Pere
ettevõtluse nooremlektor 0,8 k
+372 515 8498
Narva mnt 18-4048
Piia Vettik-Leemet
Piia Vettik-Leemet
ettevõtluse nooremlektor
MBA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 737 5641
Narva mnt 18–4046