Koolifüüsika keskus

Svetlana Ganina
füüsika didaktika lektor
PhD (füüsikaharidus)
W.Ostwaldi 1-B109
Kristel Uiboupin
füüsika didaktika õpetaja 0,3 k
MA (füüsikaõpetaja)
+372 737 5515
W.Ostwaldi 1-B111
Rauno Neito
haridusteaduse nooremteadur
MSc (füüsika)
W. Ostwaldi 1
Kaido Reivelt
juhataja
PhD (optika ja spektroskoopia)
+372 737 4623
W.Ostwaldi 1-B108