Matemaatikahariduse keskus

Tiina Kraav
matemaatikahariduse lektor
PhD (matemaatika)
+372 737 6407
r 4055
Sirje Pihlap
matemaatika didaktika nooremlektor
+372 5341 6441
r 4054
Hannes Jukk
matemaatika didaktika nooremlektor
MSc (matemaatika)
+372 737 6417
r 4054
Laura Kuusemets
matemaatikahariduse nooremteadur
MA (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)