Rahastusmeetmete koordineerimine

EST
Anne Tenno
struktuurivahendite koordinaator
Teaduse tippkeskused; RITA; Mobilitas Pluss tippteadlase toetus, järeldoktoritoetus, tagasipöörduva teadlase toetus; Personaalse uurimistoetuse järeldoktori grant
+372 737 5617
(5617)
Raekoja plats 9–306
Berit Niin
riigisisese rahastuse koordinaator
teadusvaldkonna toetused, sh Personaalse uurimistoetuse rühmagrandid, stardigrandid, otsingugrandid; Mobilitas Pluss koolitused ja õppevisiidid teadlastele, MOBERC toetused, ERA NET, Fenno-Ugria
+372 737 5614
Raekoja plats 9–304a
Kadri Põldsaar
riigisiseste projektide koordinaator
Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) peaadministraator ülikoolis, teadusvaldkonna toetused, sh Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm (KIK), Eesti keel ja kultuurimälu programm (EKKM), Eesti keeletehnoloogia programm (EKT), Eestikeelse terminoloogia programm, konverentsitoetused, kõrgkooliõpikud
+372 737 6192
Raekoja plats 9–304a
Jaak Kask
struktuurivahendite koordinaator
institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA ja Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projektid, tuumiktaristu toetused, TÜ teadustaristu fond
+372 737 5608
Raekoja plats 9-306
Inga Varamäe-Tamm
riigisisese rahastuse koordinaator
teadus- ja õppevaldkonna teenused, sh hankepakkumused ja hinnapakkumised ning PRIA toetused (Euroopa Merendus- ja Kalandusfond)
+372 737 5616
Raekoja plats 9-306
Kadi Teras
välisrahastuse koordinaator
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid, EIT Health, EIT Urban Mobility, EIC, EIE, CEF, LIFE, Euroopa Horisont, NordForsk
+372 737 6273
Raekoja plats 9–305
Eleri Pihlapuu
välisrahastuse koordinaator
MA (ajalugu)
EMP ja Norra finantsmehhanismid, Interreg, USA rahastus, sh NIH, jm teadusvaldkonna välislepingud
+372 737 6390
Raekoja plats 9–305
Iige Maalmann
struktuurifondide koordinaator
„Tartu Ülikooli Astra projekt PER ASPERA“ maksetaotluste esitamine ja päringutele vastamise koordineerimine, Õiglase Ülemineku Fondi teadus- ja haridusmeede. Riigisisene rahastus: teenusprojektid; õppevaldkonna toetusprojektid
+372 737 6195
Raekoja plats 9–304a
Oliivika Zeiger
välisrahastuse koordinaator 0,5 k
Euroopa Horisont, Euroopa Komisjoni teadusvaldkonna projektid, Nordplus
+372 5345 6349
+372 737 5619
Raekoja plats 9–305
Laura Tomson
välisrahastuse koordinaator
Euroopa Horisont; Horisont 2020 ERC, MSCA; EIT Manufacturing; CELSA, EFSA, CERN
+372 737 6193
Raekoja plats 9–305
Annela Oona
struktuurivahendite koordinaator
MA (kultuurikorraldus)
Dora Pluss, kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, õpetajakoolituse erialastipendiumid
+372 737 6539
Raekoja plats 9-304a