Kliiniliste uuringute keskus

Lembitu 24
50406 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Katrin Kaarna
Katrin Kaarna
keskuse juhataja 0,5 k
+372 518 6688 (4119)
Lembitu 24-17

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

CDL-Estonia mentor

Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes.
 

Riina Janno
Riina Janno
akadeemiline monitoorija 0,35 k
MSc (farmaatsia)
+372 529 8508
Lembitu 24-27a

Kaheksateist aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes. Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga.

Evelin Lehtoja
Evelin Lehtoja
kliiniliste uuringute assistent 0,5 k
+372 737 4118 (4118)
Lembitu 24-14
Kati Karu
juhiabi
+372 737 5323
+372 5344 3663
Lembitu 24-14