Autor:
erakogu

Horisondi projekti "ReConnect China" raames toimus esimene Euroopa-Hiina ümarlaud

Horisondi projekti "ReConnect China" raames toimus esimene Euroopa-Hiina ümarlaud.

Selles ümarlauas arutasid poliitikakujundajad ja teadlased, kuidas Euroopa peaks vastama Hiina rahvusvahelisele tegevusele, sh Hiinaga seotud rahvusvahelise narratiivi loomisele. ReConnect China projekti eesmärk on täiendada sõltumatuid teadmisi kaasaegse Hiina kohta Euroopas ning tugevdada sidemeid teadlaste ja poliitikakujundajate ning teiste ühiskondlike sektorite vahel. Ürituse avas Clingendaeli Instituudi teadur Ties Dams. Kohtumiste märkmetega saab tutvuda siin.

Arutelu arenes kolme teema ümber: Hiina narratiivstrateegia sisu, tugevused ja nõrkused, Euroopa reageering Hiina narratiivile ning Euroopa Hiina narratiivi väljatöötamise edasised viisid. Osalejad märkisid, et Hiina on suunanud oma jõupingutused Hiina narratiivide väljatöötamiseks ja levitamiseks kogu maailmas. Seda tehes kulutab Hiina palju ressursse, kasutab süstemaatilist lähenemist ja kaasab kogu ühiskonna. Nõrk koht, mida mainiti, puudutab tähelepanekut, et Hiina narratiivid on Lääne ideedele ja arusaamadele väga reflekteerivad. Tõstatati küsimus, kas Hiina narratiivi edu tuleneb eelkõige tema pakutud mudeli atraktiivsusest või läänevastasest retoorikast. Erinevad osalejad tõid välja, et me võime Hiina lähenemisviisi edukust üle hinnata ning et me vajame rohkem empiirilisi uuringuid selle kohta, kuidas inimesed erinevates riikides üle maailma Hiina narratiive tajuvad ja neile reageerivad, et nende tõhusust paremini mõista.

Arutledes Euroopa vastuse üle, nõustusid paljud osalejad, et Euroopa ei ole veel suutnud välja töötada ja levitada kõikehõlmavat ja järjepidevat narratiivi Hiina kohta, kuid ta peab seda kiiresti tegema. Nad mainisid mitmeid Euroopa lähenemisviisi puudusi, nagu sellele jõupingutusele pühendatud vahendite puudumine, ühtsuse puudumine Euroopa institutsioonides ja asjaolu, et Euroopa ei kasuta oma narratiivi alusena oma püüdlevaid väärtusi. Teised rõhutasid, et Euroopa peaks ja võiks olla kindel, sest ta on rahu ja julgeoleku ning rahvusvahelise korra ja säästva arengu oluline edendaja.

Palju aega pühendati sellele, et arutada, kuidas Euroopa peaks edasi liikuma, et rääkida maailmale oma lugu. Mitu korda korrati, et Euroopa peaks olema enesekindlam oma tugevate külgede ja väärtuste suhtes, kuid samas ka teiste riikide lähenemisviiside suhtes. Erinevad esinejad rõhutasid, kui oluline on suhelda publikuga kogu maailmas, lähtudes erinevate riikide vajadustest. Paljud nõustusid, et Euroopal peaks olema parem ettekujutus sellest, millist vaadet ta soovib maailmale esitada. Samuti väideti, et Euroopa peaks Hiina narratiivstrateegia pärast vähem muretsema, sest on veel näha, mil määral võib see olla kasulik kolmandatele riikidele ja rahvusvahelisele üldsusele. Lõpuks jõuti järeldusele, et Euroopa narratiivstrateegiat muudetakse pigem väikeste sammude kui suurte algatuste kaudu. Selles mõttes võib ümarlauda "Hiina narratiivsele väljakutsele vastamine Euroopale" pidada heaks alguseks.

 

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas