Autor:
Pixabay

Eesti-Taiwani reisigrantide taotlusvoor 2024

15. novembril avanes Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2024. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2024.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärk on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ja rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni kaks nädalat (14 päeva).

2024. aasta taotlusvooru valdkonnad on:

  • tervis;
  • kultuur, loovus, kaasav ühiskond;
  • turvalisus;
  • IKT, tööstus, kosmos;
  • kliima, energia, mobiilsus;
  • toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond.

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Loe tingimustest lähemalt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest