Autor:
freestocks / Unsplash

JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu järeldoktorite stipendiumite konkurss teadustööks Jaapanis on avatud.

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös toimub igal aastal järeldoktorite stipendiumite konkurss teadustööks Jaapanis. Aastal 2002 sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS-i koostööpartner ja esindusorganisatsioon Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAGi vahendusel taotleda stipendiumi teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS-ile. Aasta 2024 stipendiumite konkurss on nüüd avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024.

JSPS-i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS-il koostööpartnereid 27 maailma riigis. Teadustöö valdkonnad on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud. Stipendiumisaaja alustab teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris. Aastal 2023 saab ETAG esitada JSPS-ile ühe kandidaadi.

Lisainfo: Japan Society for the Promotion of Science järeldoktorite stipendiumite konkurss teadustööks Jaapanis - Eesti Teadusagentuur (etag.ee)

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest