Kandideerimine Aasia Keskuse stipendiumile on avatud

Tartu Ülikool kuulutab välja Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega.

Oodatud on ka meditsiiniteaduste magistrantide ja doktorantide käimasolevad või lõpusirgel uurimis-, väli- või doktoritööd, kui need täidavad sama eesmärki. 

Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. 

Kandideerimine 

Stipendiumi saab taotleda kaitsmisele esitatud magistritööle, meditsiiniteaduste valdkonnas ka uurimis-, väli- ja doktoritööle või kahe viimase kavandile. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Ülikooli Aasia keskusele esitada: 

  • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest 

  • kaitsmiseks esitatud magistritöö pdf-fail; meditsiiniteaduste valdkonnas magistritöö fail, väli-või doktoritöö kavand 

  • allkirjastatud juhendaja soovitus 

Dokumentide esitamise tähtaeg on 4. juuni 2023. Dokumendid esitada meiliaadressile heidi.maiberg@ut.ee 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka väli- või doktoritöö kavandi) tase, üliõpilase õppeedukust ning erialast ja ühiskondlikku tegevust. Laekunud taotlusi hindab valdkondade vaheline komisjon, kuhu kuulub ka Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad. Stipendium antakse üle stipendiaadile 2022/2023 õppeaasta valdkonna lõpuaktusel. 

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Praktika

Praktika