Autor:
Erakogu

Naised teaduses: teadur Agnieszka Nitza-Makowska

11. veebruaril tähistab Tartu Ülikool koos Eesti Noorte Teaduste Akadeemiaga (ENTA) juba kolmandat korda päeva „Naised teaduses“ päeva. Tähistamise eesmärk on ühelt poolt tuua esile ja väärtustada naisteadlaste igapäevatööd ning saavutusi. Teisalt soovitakse aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soostereotüüpide murdmisele nii akadeemilises maailmas kui ka ühiskonnas. Selle päeva raames tutvustame, millega tegelevad mõned meie teadlased. Järgmisena tutvustab oma tegemisi Keskuse teadur ja erakõrgkooli Collegium Civitas kaasprofessorit Agnieszka Nitza-Makowskat. 

  • Nimeta üks uurimisküsimus, mille lahendamisega praegu töötad? 

Praegu töötan uurimisküsimusega “Millised on Hiina tõusu mittemateriaalsed ja "pehmed" tagajärjed Lõuna-Aasiale ja kaugemale?”. 

  • Miks on selle uurimisküsimuse lahendamine oluline?  

Me jälgime Hiina tõusu peamistes rahvusvahelistes koostöö- ja konkurentsivaldkondades. Kui enamik uuringuid keskendub selle protsessi majanduslikele ja geopoliitilistele aspektidele, siis mina vaatlen Hiina pehmet jõudu ja keskkonnapoliitikat. Kuna Hiina jätab Pakistanis raske ja mitmekülgse jalajälje, on see riik asjakohane, kuid äärmuslik näide. Teine näide on India, kes teeb oma pearivaaliga Hiinaga koostööd ülemaailmses keskkonnajuhtimises ja jätkab samal ajal kokkupõrkekurssi geopoliitikas. Seetõttu on minu uurimus oluline, sest see puudutab Hiina tõusu sageli tähelepanuta jäetud aspekte ja näitab, kas ja kuidas selle riigi pehme võim ja pehmed (keskkonna)seadused kohapeal toimivad.  

  • Kui leiaksite vastuse, mis oleks maailmas teisiti?

Minu uurimistöö uurib, kuidas Hiina ennast rahvusvahelisele publikule projitseerib ja kuidas ta tegelikult kohapeal käitub. Lisaks sellele heidab see valgust nende kahe esinemisviisi vahelisele lahknevusele. Otsustajad, arvamuskujundajad ja ettevõtjad Brüsselis, Tallinnas, Varssavis ja mujal peaksid jälgima Hiina tegevust mujal maailmas. See on vajalik selleks, et tuvastada Pekingiga tehtava koostööga seotud probleeme ja võimalusi ning leida viise, kuidas saavutada mõlemale poolele kasulikku tulemust. 

 #MinaUurin #NaisedTeaduses #WomenInScience 

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas