Autor:
Projekt Reconnect China

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

23. jaanuaril osalesid Anastasia Sinitsyna (teadusprojektijuht) ja Elo Süld (keskuse juhataja) Euroopa Komisjoni rahastatud projekti ReConnect China esimesel ülevaatekoosolekul. Kohtumisel keskenduti projekti senistele tulemustele, aga ka teadustegevuse nähtavuse ja mõju edendamisele, noorte teadlaste arendamise ning kaasamise vajalikkusele ning tööpakettide lõimumisele ja loodud teadustöö levitamisele.  

Hiina on väljakutse, mis mõjutab ühiskonna kõiki tasandeid. ReConnect China eesmärk on luua sõltumatuid teadmisi Euroopale ja eurooplastele, et Hiinaga seotud otsused oleksid läbimõeldud. Esimesel ülevaatekohtumisel osalesid tööpakettide juhid, kohtumise korraldas Egmont Royal Institute for International Relations.    

Kohtumise tulemustes rõhutati, et projektil läheb hästi. Siiski peaksid kõik partnerid panema rõhku kolmele järgmisele teemale. Esiteks nähtavuse ja mõju edendamisele. Sageli arvavad teadlased, et nende peamine eesmärk on kirjutada vaid akadeemilisi artikleid ja raamatuid. Arutelude käigus jõuti järelduseni, et tugeva mõju saavutamiseks ei piisa pelgalt teadustöö tegemiseks. Teadlased peavad levitama oma töö tulemusi ning kulutama rohkem aega nähtavuse ja mõju edendamisele läbi erinevate meediumite, olgu selleks taskuhäälingud või arvamuslood.  

Teiseks, noorte teadlaste teadlik kaasamine. Kuigi sooline tasakaal pälvib sageli tähelepanu, rõhutas Komisjon vajadust toetada noori teadlasi. Oluline on pakkuda neile võimalusi aktiivselt osaleda ja teha koostööd kogenumate kolleegidega. Igas tiimis peaks olema nii erinevatest vanuseklassidest ja soost, aga ka erinevate kogemustega inimesi.  

Kolmandaks, tööpakettide lõimimine ja teadmiste edasikandumine. Kohtumisel peetud aruteludes rõhutati vajadust mõelda rohkem tööpakkettide lõimumisele. Kuna üleminek interdistsiplinaarsetele uuringutele muutub valdavamaks, on oluline hõlbustada teadmiste ülekandumist erinevate meeskondade ja tööpakettide vahel. Komitee tegi ettepaneku panna suurt rõhku sellele, kuidas meeskonnad suhtlevad, et vältida teadmiste “silotornistumist”. 

Projekti koduleht: https://www.reconnect-china.ugent.be 

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas

2020. aasta 30. juulil meie hulgast lahkunud Lee Teng-hui 李登輝, hüüdnimega Mr. Democracy, koos praeguse presidendi Tsai Ing-weniga 蔡英文.

Teadlikkuse tõstmise minut - kes on taivanlased?

Doktoritöö kaitsnud Anastasia Sinitsyna Aasia keskuse kolleegidega

Teadur Anastasia Sinitsyna kaitses doktoritöö