Rektori pöördumine ja koroonaviirusega seotud täpsustatud käitumisjuhised

Vaata rektor Toomas Asseri videopöördumist seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega UTTV-st ja loe täpsustatud käitumisjuhiseid ülikoolis. 

Sel nädalal avalikustas Vabariigi Valitsus uued koroonaviiruse vastased meetmed. Tuginedes valitsuse juhistele, otsustas ülikooli rektoraat järgmist.

 • Ülikool peab tähtsaks auditoorse õppe, eriti aga praktilise õppe ja seminaride jätkumist.
 • Sessioonõppes eelistame sügissemestri lõpuni kaugõpet.
 • Palume kõigil auditoorses õppetöös osalejatel kanda maski. Maski olemasolu eest vastutab igaüks ise.
 • Soovitame vältida tarbetuid kontakte ja rahvarohkeid kogunemisi nii tööpäeva kestel kui ka muul ajal, nt arvukate ja üksuseväliste osalejatega koosolekuid ning kogunemisi õppehoonete koridorides.
 • Koostöös Terviseametiga teavitab ülikool oma liikmeid võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga telefoni ja e-kirja teel, juhul kui need kontaktandmed on ajakohased.

 

Alljärgnevalt kordame üle kõige olulisemad soovitused ja nõuanded, kuidas koroonaviiruse leviku tingimustes üksteist hoida.

Koroonaviiruse ennetamine

 • Töö- ja õpikeskkonnas tuleb hoida teiste inimestega vahet ja järgida hügieenireegleid, et vähendada viiruse edasikandumise tõenäosust.
 • Ka kergete viirushaiguse tunnustega tuleb jääda koju.
 • Kui vähegi võimalik, tuleks vältida ühissõidukeid.
 • Soovitame vältida pidusid ja suuremaid kokkusaamisi.
 • HOIA äpi hoia.me abil saab kiiresti teada võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga. Äpi kasutamine on turvaline.

Õppekorraldus

 • Ülikool peab tähtsaks auditoorse õppe, eriti aga praktilise õppe ja seminaride jätkumist. Õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam infotehnoloogilisi vahendeid. Kuna haigestumine suureneb, peab olema valmis e-õppe osakaalu kasvuks.
 • Kui õppetöö korraldatakse ümber, teavitab õppejõud sellest ainesse registreerunud üliõpilasi ja lisab muudatused ÕIS-i.
 • Kui loengus on üle 30 osaleja, tuleb auditooriumis olla hajutatult ja selle täituvus peab olema kuni 50%.
 • Kui üliõpilane on haigestunud ega saa õppetöös osaleda, peab olema selge ja teada, millised on puudumise korral aine läbimise nõuded.


Loe ülikooli soovitusi ja nõuandeid koroonaviiruse ennetamiseks: www.ut.ee/koroona
Riiklik koroonaviiruse infotelefon: 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247)
Riiklik koroonateabe veebileht: www.kriis.ee
Terviseameti veebileht: www.terviseamet.ee/et