Autor:
Glenn Carstens-Peters. Unsplash

Selgusid Aasia keskuse stipendiumi saajad

2022/2023. õppeaasta Aasia keskuse stipendiumi saajad on Susanna Homuha, Verner Sääsk, Kristjan-Jaak Tammsaar ja Marta Kohal. 

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kes keskenduvad uurimistöös interdistsiplinaarselt Aasia või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele uurimisvaldkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida lõpetajad, kelle magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka doktori- või välitöö) hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia või Lähis-Ida tundmist ja uurimist, suhete loomist, võrgustumist, ühist juhendamist ja koostööd Aasia teadusasutustega. 2000-eurone stipendium määratakse üks kord aastas. 

  • Susanna Homuha (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

Susanna Homuha keskendub magistritöös Illegal Hidden Cameras in South Korea: The Impact of Molka on Young University Educated Women and Gender Relations ebaseadusliku salakaamera filmimise küsimusele Korea Vabariigis (hiljem Lõuna-Korea või Korea). Ebaseaduslikud filmimiskuriteod on Koreas viimastel aastatel silma paistnud, sest salajased kaamerad paigutatakse avalikku ruumi, kus puututakse kokku eraelu puutumatusega. Kaamerad on paigutatud sellistesse kohtadesse nagu avalikud vannitoad, riietusruumid, motellid jne. Koos tavaga paigutada salajased kaamerad peidetud kohtadesse on komme teha metroo või eskalaatori peal seelikufotosid. Peidetud materjal postitatakse seejärel internetti. Kuigi on selge, et salajaste filmimiskuritegude ohvrid on kõige levinum rühm, keda see teema puudutab, näitab magistritöö, et selle probleemi tõttu kannatavad ka mitteohvritest naised. Töö eesmärk on näidata seost ebaseadusliku salakaameratega filmimise või pildistamise nähtuste ning naiste käitumise ja sooliste suhete vahel: kuidas naised oma keha avalikus ruumis navigeerivad ning kuidas mõjutab see küsimus naiste igapäevast elu ja suhteid meestega Korea ühiskonnas.

Juhendaja: Terje Toomistu (Tartu Ülikool) 

  • Verner Sääsk (loodus- ja täppisteaduste valdkond) 

Verner Sääse magistritöö Design of Highly Luminescent Anionic Manganese(II) Complexes for Application in Organic Light-Emitting Diodes raames valmistati kaheksa luminestsentset mangaan(II) kompleksi eesmärgiga töötada välja materjal orgaaniliste valgusdioodide jaoks. Sünteesitud kompleksidele mõõdeti nende sulamis- ja lagunemistemperatuurid, pulber röntgendifraktsiooni mustrid, luminestsentsi spektrid, emissiooni eluajad ja absoluutsed kvantsaagised. Tulemusena leiti, et [BnMIm]2[MnBr4] (BnMIm = 1-bensüül-3-metüülimidasooliumioon) on sobivaim kompleks orgaaniliste valgusdioodide valmistamiseks, selle väljapaistva kvantsaagise (Ф = 0,59) ja kõrge kristallilisuse pärast. Kompleksidest [BnMIm]+ katiooniga valmistati õhukesed luminestsentsed kiled, et demonstreerida nende kasutatavust valgust kiirgava kihina. [BnMIm]2[MnBr4] optiline keelutsoon oli ligikaudselt määratud selle absorbtsiooni spektrist. 

Juhendajad: Ho-Hsiu Chou (Tsing Hua Rahvuslik Ülikool) ja Kaija Põhako-Esko (Tartu Ülikool) 

  • Kristjan-Jaak Tammsaar (sotsiaalteaduste valdkond) 

Kristjan-Jaak Tammsaare magistritöö uuris poliitiliste liidrite mainekujundusvõtteid ja retoorikastrateegiaid Lõuna-Aasia kontekstis.

Juhendaja: David Ilmar Lepasaar Beecher (Tartu Ülikool) 

  • Marta Kohal (meditsiiniteaduste valdkond) 

Kohal sai stipendiumi, et osaleda kliinilises välisvahetuses Jaapanis üldkirurgia osakonnas.

Palju õnne stipendidaatidele ja suur tänu kõikidele kandidaatidele!

Praktika

Praktika

MEXT stipendiumite tutvustus. Foto: Jaapani suursaatkond Tallinnas

Jaapani riiklikud stipendiumid kandideerimiseks avatud

Inimesed töötamas

Aasia ja Lähis-Ida keelte oskus on muutumas põnevast hobist karjäärieeliseks