Autor:
/Unsplash

Selgusid Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumi saajad

Tartu Ülikool kuulutas välja Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida lõpetajad, kelle magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka doktori- või välitöö) hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega.

2022. aasta stipendiaadid on:

  • humanitaar- ja kunstide valdkonnas Eleni Alexandri

Alexandri kirjutas magistritöö semiootika erialal teemal "Semiotic analysis of k-pop: the making of BTS universe". Antud töö eesmärk oli ümber konstrueerida BTS-i poeetiline maailm ja uurida hüpoteesi, et BTS-i universum on palju enamat kui nende frantsiis. Muusikavideote vahelised seosed konkreetsete objektide (motiivide) pideva esinemise ja samalaadsete võtetega klippide struktuuris (nende süvastruktuuri tasemel) olid esmased tähelepanekud, mis tekitasid küsimuse, millised on video tegelikud mõõtmed. Tööd juhendas Katre Pärn (Tartu Ülikool).

  • meditsiiniteaduste valdkonnas Priya Kulkarni

Kulkarni pälvis stipendiumi doktoritöö kavandi eest meditsiiniteaduste valdkonnas. Doktoritöö pealkirjaga "Role of synovial fluid in differentiation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) into macrophages (M0, M1 and M2 types) in knee osteoarthritis" kogub andmeid nii Eestist, Saksamaalt kui Indiast. Tööjuhendajad on Aare Märtson (Tartu Ülikool) ja Abhay Harsulkar (Interactive Research School for Health Affair, India).

  • loodus- ja täpisteaduste valdkonnas Smit Rajshhekhar Patel

Patel pälvis stipendiumi magistritöö eest geograafia erialal. Tema töö teema on "Analysing the role of key geographic factors in Israeli -Palestinian conflict". Magistritöö eesmärk oli hinnata põhjavee ja haritava maa rolli Iisraeli-Palestiina relvastatud konfliktis. Eesmärgi täitmiseks antakse temaatiline ülevaade ning tehakse ruumiline analüüs. Analüüs on jaotatud kolmeks. Esimene osa annab ülevaate konfliktist, kus lähtudes UCDP raamistikust klassifitseeritakse kõik konflikti sündmused ajavahemikus 1989- 2000. Lisaks visualiseeritakse esimeses osas konflikti sündmuste ruumilist ja ajalist jaotust. Analüüsi teine osa näitab, kuidas on Iisraeli ja Palestiina territoriaalse võimu seisukohalt mitme aasta jooksul muutunud juurdepääs põhjaveele ja haritavale maale. Selle saamiseks tuletati potentsiaalsed põhjavee ja haritava maa tsoonid, kasutades analüütiliste hierarhiate ja kaalutud ülekatte meetodeid. Seejärel maskiti tulemused erinevate maakaartidega. Analüüsi kolmas osa näitas, kas konfliktisündmuste, Iisraeli ja Palestiina asumite ning potentsiaalsete põhjavee ja haritava maa tsoonide vahel on ruumiline seos. Tulemused näitasid, et asulad, eriti Läänekalda piirkonnas, olid potentsiaalsete põhjavee alade lähedal ja konflikti sündmused olid nende asutuste läheduses.

Tööd juhendas Raivo Aunap (Tartu Ülikool).

  • sotsiaalteaduste valdkonnas Nana Maminashvili.

Maminashvili kirjutas magistritöö teemal "Social credit system and social attitudes towards "blacklisted" individuals in China". Uuring eesmärk oli vastata peamisele uurimisküsimusele sotsiaalse krediidi süsteemi mõju Hiina õpilaste suhetele ja identiteedile välismaal elamine. Kahe täiendava küsimusega soovis autor ka neid uurida ja mõista arvamusi SCS-i, riikliku järelevalve ja valitsuse legitiimsuse kohta ning võrrelda erinevate teadlaste poolt Hiinas või väljaspool seda tehtud varasemate uuringute tulemusi.

Töö juhendajad oli Urmas Hõbepappel (Tartu Ülikool) ja Taavi Kivisik (Tartu Ülikool).

Palju õnne stipendidaatidele ja suur tänu kõikidele kandidaatidele! Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas.

Praktika

Praktika

MEXT stipendiumite tutvustus. Foto: Jaapani suursaatkond Tallinnas

Jaapani riiklikud stipendiumid kandideerimiseks avatud

Inimesed töötamas

Aasia ja Lähis-Ida keelte oskus on muutumas põnevast hobist karjäärieeliseks