Autor:
Oscar Boyd

Tartu Ülikooli Aasia keskus korraldab Jaapanit ja Euroopat ühendava konverentsi

Igas ühiskonnas leidub ebavõrdsusega seotud kitsaskohti, mille analüüsimine ja võrdlemine teiste riikide olukorraga on vajalik, et teadvustada ebavõrdsuse olemasolu ja selle tekkeviise ning jõuda seekaudu võimalike lahendusteni. Sel eesmärgil korraldab Aasia keskus 13.–14. oktoobril konverentsi „Avatud ja suletud ühiskonnad: ebavõrdsuse ajaloolised põhjused ja kaasaegsed väljendused Jaapanis ja Euroopas“, kus keskendutakse ebavõrdsusele hariduses ja tööturul eri riikide näitel. 

Konverentsil toimuvates ettekannetes ja töötubades vaadeldakse, milline on mitmekihilises ja lõhestunud ühiskonnas olukord vähemusrühmadega, inimõigustega ja võrdse kohtlemisega. Nendele teemadele lähenetakse akadeemilisest vaatenurgast, kasutades interaktiivseid arutelumeetodeid.

Konverentsil käsitletav temaatika

  • Jaapani ja EL-i riikide ebavõrdsuse ajaloolised põhjused: ebavõrdsuse jäänukid, nende mõju ja olemasolu kaasaegses ühiskonnas
    • Õigusaktide ebapiisavus (nt vihakõnevastaste õigusaktide puudumine)
    • Ebavõrdsus ja ebaõiglus Jaapani ja EL-i haridussüsteemis ja tööturul
  • Sisserände ja välistööjõuga kaasnevad probleemid, võõrtööjõu kasutamine tööjõupuudusega toimetulekuks ja tööturu ebavõrdsus
  • Probleemid haridussüsteemi, hariduse kättesaadavuse ja kvaliteediga
  • Diskrimineerimine Jaapanis ja EL-i riikides (nt etniliste vähemuste ja muude vähemusrühmade sotsiaalse staatuse alusel), ksenofoobia ja rassism
  • Lahenduste, heade tavade ja näidete otsimine

Konverentsil osalemine ja EAP-de saamine

Konverentsile on oodatud kõik huvilised, eriti doktorandid ja magistrandid. 

Kogu konverentsil ja töötubades osalemise eest on võimalik saada 1 EAP. Seda saab, kui registreeruda ainele HVUS.TK.040 „Avatud ja suletud ühiskonnad: ebavõrdsuse ajaloolised põhjused ja kaasaegsed väljendused Jaapanis ja Euroopas“ veebilingi kaudu. Registreerumise tähtaeg on 10. oktoober.

Ajakava

13. oktoober

8.30–9.00 Registreerumine - Fuajee

9.00–9.30 Avasõnad (Dr. Elo Süld, Aasia keskuse juhataja; Prof. Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor; Hr Väino Reinart, Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Jaapanis) - Ruum A218-A219

9.30–10.30 Jaapani rände ajalooline taust, seadusandlus ja praegune pagulaspoliitika (Sara Park, Helsingi Ülikool) - Ruum A218-A219

10.30–11.00 Kohvipaus - Toitlustusala

11.00–12.00 Eurooplaste mitmekesisus ja integratsioon Jaapanis – valgeks olemise roll ja kontseptuaalsed probleemid (Prof. Miloš Debnár, Ryukoku ülikool) - Ruum A218-A219

12.00–13.00 Tudengite toimevõime uurimine etniliselt ja kultuuriliselt lõhestunud ühiskonnas: Eesti juhtum (Maria Erss, Tallinna Ülikool) - Ruum A218-A219

13.00–14.00 Lõunasöök - Toitlustusala

14.00–15.00 Doktorantide vestlusring (Rennan Okawa, Osaka Ülikool; Kristjan Kaldur, Tartu Ülikool) - Ruum A218-A219

15.00–17.00 Magistrantide töötoad (Hanna Kerstina Kartau; Ilmar Branno Tartu Ülikool) - Ruum A218-A219

Päeva modereerib Mai Beilmann (empiirilise sotsioloogia kaasprofessor, Ühiskonnateaduste instituut)

 

14. oktoober

9.00-9.10 Tervitussõnad (Hr. Yukihiko Matsumura, Jaapani erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabariigis) - Ruum A218-A219

9.10–10.00 Immigrantide pandeemia-aegne ja sotsiaalmajanduslik olukord: kaasamise ja tõrjumise kogemused Jaapanis (prof. Wako Asato, Kyoto University) - Ruum A218-A219

10.00–10.30 Kohvipaus - Toitlustusala

10.30–11.30 Rahvusvaheline ja sotsiaal-majanduslik integratsioon Jaapanis: Hiina vähemus ja Nikkeijin (prof. David Chiavacci, Zürichi Ülikool) - Ruum A218-A219

11.30–12.30 Sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse talumine Eesti ja Jaapani näitel (Joanna Kitsnik, Sofia Ülikool) - Ruum A218-A219

12.30–13.30 Lõunasöök - Toitlustusala

13.30–14.30 Doktorantide vestlusring (Mohammad Abu Sayed Toyon, Estonian Business School; Anastasia Sinitsyna, Tartu Ülikool) - Ruum A218-A219

14.30–16.00 Magistrantide töötoad (Hanna Kerstina Kartau; Ilmar Branno Tartu Ülikool) - Ruum A218-A219

Päeva modereerib Tiit Tammaru (linna- ja rahvastikugeograafia professor, Ökoloogia ja maateaduste instituut)

Siit leiad esinejate ingliskeelsed tutvustused ja ettekannete annotatsioonid:

 

Lisateave:

Ene Selart

Aasia keskuse Jaapani koordinaator

ene.selart@ut.ee

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut