Autor:
Helle Arop

Toimus konverents ebavõrdsuse tekkest ja olemusest Jaapani ning Euroopa näitel

Igas ühiskonnas leidub ebavõrdsusega seotud kitsaskohti, mille analüüsimine ja võrdlemine teiste riikide olukorraga on vajalik, et teadvustada ebavõrdsuse olemasolu ja selle tekkeviise ning jõuda seekaudu võimalike lahendusteni. Sel eesmärgil korraldasime konverentsi „Avatud ja suletud ühiskonnad: ebavõrdsuse ajaloolised põhjused ja kaasaegsed väljendused Jaapanis ja Euroopas“, kus analüüsiti ebavõrdsuse teket ja olemust hariduses ning tööturul eri riikide näitel. 

Konverentsi avas Aasia keskuse juhataja Elo Süld, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Jaapanis Väino Reinart. Teisel konverentsi päeval ütles tervitussõnad Jaapani erakorraline ja täievoliline suursaadik Eestis Yukihiko Matsumura.

Konverentsi ettekanded ja töötoad olid mitmeplaanilised ja kaasavad, pakkudes võimalust teadmisi jagada nii teadlastel, doktorantidel kui magistrantidel. Konverentsil esinesid ettekannetega Sara Park (Helsingi Ülikool), Miloš Debnár (Ryukoku Ülikool), Maria Erss (Tallinna Ülikool), Wako Asato (Kyoto Ülikool), David Chiavacci (Zürichi Ülikool), Joanna Kitsnik (Sofia Ülikool). Oma uuringuid tutvustasid ka doktorandid Rennan Okawa (Osaka Ülikool), Kristjan Kaldur (Tartu Ülikool), Mohammad Abu Sayed Toyon (Estonian Business School) ja Anastasia Sinitsyna (Tartu Ülikool).

Mitmekülgsed ettekanded hõlmasid arutelu ja näiteid Jaapani ja EL-i riikide ebavõrdsuse ajaloolistest põhjusest. Mh kõneldi ebavõrdsuse kui nähtuse arengust, meritokraatia kui maailmavaate levikust ja selle laiemast mõjust indiviididele ja ühiskonnale, kohalike hoiakutest ja praktikatest välistööjõudu ja nende lõimumisse ning lahendustest, kuidas parendada erinevate ühiskonnagruppide segregatsiooni teket.   

Osalenud üliõpilased said arutada mõlemal peäval toimunud töötubades, kuidas kuuldud keerulisi ja mitut valdkonda hõlmavaid probleeme lahendada. Töötubasid vedasid eest Hanna Kerstina Kartau ja Ilmar Branno (Tartu Ülikool). Konverentsi päevi modereerisid Mai Beilmann ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikool). Konverentsi korraldas Aasia keskuse Jaapani koordinaator Ene Selart.

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Praktika

Praktika