Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

10. märtsini saab registreerida end Tartu Ülikooli akadeemilisele testile. Üle mitme aasta on taas võimalik teha test juba kevadel. Tänavu toimub akadeemiline test kahel laupäeval: 19. märtsil ja 2. aprillil. 

 

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile oskus luua loogilisi seoseid ja kasutada etteantud infot. Kõigile, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, on tagatud õppekoht Tartu Ülikooli bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse õppekava alusel. Parimad testitegijad on oodatud osalema programmis „Talendid Tartusse!“

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja psühholoogia õppekava puhul on akadeemiline test kohustuslik ning neil üliõpilaskandidaatidel on võimalus teha test soovi korral hoopis 4. juulil. Tähtis on siiski silmas pidada, et akadeemilist testi saab teha vaid ühe korra aastas, ühel väljapakutud kuupäeval, ning selle tulemus kehtib ülikooli astumiseks ainult sel aastal. 

Viimati toimus akadeemiline test kolm aastat tagasi. 2020. aastal jäi see koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu ära, kuid registreerunud oli peaaegu 2500 kandideerijat. „Arvestades, et sel aastal on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam juba neljal õppekaval, oleme valmis, et huvi võib olla veelgi suurem,“ ütles Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. 

Akadeemiline test toimub elektroonselt ja seda saab teha kas eesti või vene keeles. Lahendada tuleb 35–45 valikvastustega ülesannet ja selleks on aega 60 minutit. Test toimub kuues linnas ülikooli valitud arvutiklassides. Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis toimub test nii 19. märtsil kui ka 2. aprillil, Kuressaares ainult 19. märtsil. Akadeemilisel testil osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 10. märtsil veebilehel ut.ee/akadeemiline-test. Samal lehel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega. 

2019. aasta märtsikuus tegi akadeemilise testi 1815 üliõpilaskandidaati, kellest 542 ületas ülikooli vastuvõtuks vajaliku 65 punkti piiri ja tagas sellega endale ülikoolikoha. 

Akadeemilise testi sooritamine märtsis või aprillis on üks võimalus astuda Tartu Ülikooli eritingimusel. Kui testi tulemus jääb alla 65 punkti, on võimalik kandideerida riigieksamite või erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, on avaldatud ülikooli veebilehel õppekava vastuvõtutingimuste juures. 

Tartu Ülikooli akadeemilist testi kasutab sel aastal ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool vastuvõtuks rakenduskõrghariduse õppekavade alusel. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad kandideerida nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, saavad akadeemilise testi teha ühe korra kas kevadel või suvel, 4. juulil. 

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

Tartu Ülikooli vastuvõtu välikampaania 2022 Tallinnas

Vastuvõtt Tartu Ülikooli kestab veel 29. juunini