Aasia keskuse 2019.-2020. õppeaasta tegevuste kokkuvõte

Ootamatusi täis õppeaasta on jõudmas lõpusirgele. Ülikoolile kohaselt hingame ka meie õppeaasta rütmis sügisest suve algusesse. Tõmbame õppeaastale mõttelise joone alla, vaadates üle, millised planeeritud ja planeerimata mõtted, plaane ja tegevusi oleme ellu viinud ja millised täna küpsema pandud ideed muutuvad tööks järgmisel õppeaastal.

Sügist jääb saatma kolm olulist teetähist.

Õppetööd alustas I lend “Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute” üliõpilasi

Pikalt välja töötatud valdkondade ülene magistriõppekava sai tervitada esimese üliõpilasi septembris. Väga motiveeritud üliõpilaste seas on õppureid nii Eestist, Indiast, Türgist, Rumeeniast, Bangladeshist kui Hiinast. Mis õppekavaga on tegemist, saad lugeda ajakirjast Universitas Tartuensis  või vaadata tutvustusklippi.

Aasia keskuse sai uue nõukogu

Sügisel sai Aasia keskuse uue nõukogu. Hea meel on tervitada meie ridades humanitaar- ja kunstide valdkonnast Art Leetet, meditsiiniteadustest Jarek Mäestut, Külli Kingot ning Triin Jagomäge.

Infoühiskonna probleeme käsitlenud doktorikool tõi kokku õpetlasi Eestis ja Jaapanist

25.-26.09 toimunud doktorikool-konverents “The challenges of information society: a Japanese perspective” tõi kokku üle 15 esineja Jaapani ja Euroopa ülikoolidest ning ligi 70 osalejat. Millest täpsemalt räägiti, saad lugeda lähemalt siit.

Ilmus Aasia-teemaline Diplomaatia

Edendamaks ühiskonna teadlikkust Aasiast, ilmus septembris Aasiale keskenduv Diplomaatia. Põnevate artikliteni jõuad siit kaudu.


Erakordselt sooja talve saatsid mitme inspireeriva ja vajaliku projekti algused ning ühisdoktorikoolid kolleegidega Vietnamist ja Taanist.

“Käsikirjade ristteel” projekti tegevus

Alguse sai rahvusvaheline projekt “Käsikirjade Ristteel” (“Manuscripts at the Crossroad”), mille raames hakatakse uurima Tartu Ülikooli Raamatukogus paiknevaid käsikirju. Kontseptsiooni pikaajaline eesmärk on teha Tartu Ülikool muu hulgas tuntuks käsikirjade uurimiskeskusena. 4. novembril avati projekti raames samateemaline näitus ja peeti sümpoosium. 20.01 esitleti raamatukogus näituseraamatut. Loe lähemalt:

https://www.ut.ee/et/uudised/naitus-sumpoosion-kasikirjade-ristteel-tah…; https://www.ut.ee/et/uritused/naituseraamatu-kasikirjade-ristteel-esitl…


Doktorikoolid tõid Eestisse õppejõudusid Vietnamist ja Taanist

26.–30. novembril toimus Aasia keskuse eestvedamisel erialadeülene doktorikool “Dignity and society - transdisciplinary perspectives”, kus Eesti ja Vietnami teadlased arutavad inimkonna ja selle väärtuste üle. 5-päevase õppe raames külastati kõiki valdkondi, keskendudes just nende kõiki valdkondi puudutavatele küsimustele. ppetööle lisaks said Hue Ülikooli kolleegid tutvuda õppehoonete, kliinikumi, Tartu Ülikooli õppekorraldusega ja arutada kolleegidega võimalike ühisprojektide loomist. Mõttevahetuste ja tegevuste kohta saad täpsemalt lugeda siit.

TÜ usuteaduskonna doktorant Helen Haas koos Aasia keskuse, usuteaduskonna ja kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga kutsus ellu doktorikooli teemal “Developing the Research Question(s): Method-Case-Theory Interaction in Religious Studies”. 20.02 toimunud tihedasse arutellu andis oma panuse ka professor Catharina Raudvere Kopenhaageni Ülikooli

Riik toetab Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute õppekava tudengeid

Aasia ja Lähis-Idaga seotud teadmistega inimesi on üha rohkem vaja. Seepärast on meil väga hea meel, et Välisministeerium pakub kahele Eesti tudengile stipendiumit, mis võimaldab asuda õppima Tartu Ülikooli tasulise magistriõppekava  „Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud” alusel. Stipendiumist ja selle loomise põhjustest saab lähemalt lugeda siit

Urmas Hõbepappel esindas Tartu Ülikooli Hiinale keskendunud “Suud puhtaks” saates

Hiina mõjujõud maailmas suureneb. Mida peame Hiina kohta teadma, koostöös arvesse võtma ja kuidas arendama õpet, et oleksime pädevad Hiinaga asju ajama, tõi välja Tartu Ülikoolist Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel. Saadet saab vaadata siit.

Tartu Ülikooli Aasia ja Lähis-Ida suunalise tegevuse kaardistuse algus

Et vastata, millist koostööd siis Tartu Ülikooli teadlased Aasia kolleegide ja ülikoolidega teevad, alustasime laiapõhjalise uuringuga. Tegevuse eesmärk on luua kaardistus, mis toob välja praegused sihtriigid, koostöö faktorid ja peamised motivaatorid. Niimoodi teame oma kolleege kõige paremini toetada. Kaardistuse esialgne tähtaeg on sügis 2020.


Kevade tuuled tõid nii eriolukorra, aga ka uued inimesed, mõtted ja tegevused.

Tere tulemast tiimi, Dr Eva Liias ja Urmas Hõbepappel!

Kevadel võttis “Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute” programmijuhi rolli üle Eva Liias. Urmas Hõbepappel hakkas täitma Aasia analüütiku rolli.

Panus TÜ arengukavasse ja rahvusvahelistumise strateegiasse

Virtuaalkohtumiste tipphetkel töötasime keskuse nõukoguga põhjalikult läbi TÜ tol hetkel veel loodava arengukava ja rahvusvahelistumise põhimõtted.

Eesti Aasia strateegia üleskutse Riigikogu väliskomisjonile

Igapäevases tegevuses nii akadeemias kui ühiskonnas oleme märganud, et Eestist kõikide valdkondade püüdlused Aasia suunas ei kõla kokku. Seepärast tegime Riigikogu väliskomisjonile ettepaneku algatada Eesti Aasia strateegia. 2.06 kohtusime komisjoniga, et selgitada ettepaneku pärusmaad. Meil on hea meel tunnistada, et komisjon teeb valitsusele ettepanek strateegia luua. Loe lähemalt.


Mis veel küpseb?

Loome õppematerjale klassiruumis delikaatsetel teemadel kõnelemisest

Saime Erasmus+ KA2 rahastusvoorust toetust projektile, millega loome õppematerjale üldharidus- ja kõrgkoolidele toetamaks delikaatsetel teemadel kõnelemist. Tartu Ülikool on juhtivpartner, projekti juhib meie kommunikatsioonijuht Heidi Maiberg. Veel on kaasatud projekti Tartust Elo Süld, Olga Schihalejev ja Alar Kilp. Partnerid on teadlased Central European Universityst, Warsaw School of Economicsist ja University of Hradec Kralovest.

Raamat Eesti ja Jaapani suhetest

Koostamisel on põhjalik raamat Eesti ja Jaapani suhetest, mille koostamisse panustavad Tartu Ülikoolist Ene Selart, Turu Ülikoolist Shingo Masunaga ja Waseda Ülikoolist Hiromi Komor. Raamatu väljaandmist toetavad peale Aasia keskuse ka EV Välisministeerium. 

Asia Update 2021 - The Race is On!

Et kõigi tervist hoida, toimub Asia Update konverents teemaga “The Race is On!” 2021 sügisel. Kohtume kõigiga Tallinnas 22.-23.09.2021.

Suvekool ühiskonna avatusest ja suletusest Jaapani näitel

Augustis 2020 toimuva pidanud suvekool ühiskonna avatusest ja suletusest Jaapani näitel leiab aset mitte sel, vaid järgmisel suvel. Japan Foundationi toetusega plaanime kutsuda õppejõude nii Eestist kui Jaapanist.

SSEL Cluster Conference on Social Responsibility in Challenging Times

25.-27. novembril Tartus toimuval U4 Society ülikoole kokku tooval konverentsil on võimalik osa võtta ka meie korraldatavast arutelust. Planeeritav keskustelu analüüsib elupaiga mõju inimese sotsiaalsele, majanduslikule, hariduslikule arengule ja võimalustele, s.h suhtumisse riiki. Korraldame arutelu koostöös TÜ inimgeograafia teadlastega. Lähem info siit.

Võimalikud visiidid

Kroonviiruse leviku tõttu lükkame edasi uude õppeaastasse visiidi Jaapanisse, Egiptusesse ja Vietnami, et luua suhteid sealsete ülikoolidega. Plaanis on külastada ka Tübingeni Ülikooli ja NIAS-e võrgustiku keskust Kopenhaagenis.

Uued projektid ja ootel kandideerimised

Käimasolevatele projektidele lisaks on küpsemas mitmeid teisigi projekti mõtteid alates kahest õpikuideest lõpetades põhjalike uuringutega. Ootame veel pikkisilmi Horizon 2020 projekti tulemust, mida koostöös TÜ majandusteaduskonna inimestega oleme aidanud vedada.

Juulis keskus puhkab, et augustist taas vastu vaadata põnevatele väljakutsetele. Aitäh koostööpartneritele ja mõttekaaslastele põneva ja arengut täis aasta eest!