Aasia teemalised õppeained kevad semestril 2017

Hiina teemat kajastavad ained “ Tänapäeva Hiina poliitika“ (Contemporary Chinese politics) SHRG.02.014 (6 EAP), Õppejõud: Urmas Pappel, Liisi Karindi. „Sissejuhatus Hiina kirjandusse“ FLLC.08.004 (3EAP), Õppejõud Mart Läänemets; Samuti „Taiwani film ja ajalugu“ FLLC.08.014 (3 EAP), Õppejõud: Mart Tšernjuk.

Külalisõppejõud Dr Valentina Punzi (Napoli ülikool "L'Orientale") peab inglisekeelse loengukursuse HVKU.04.005 Tiibeti sakraalne geograafia (3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Aine on ÕIS-is registreerimiseks avatud. Loengud toimuvad 6.–14. veebruaril 2017 Ülikooli 16-214.Samuti  võimalus tutvuda usuliste tekstidega „Mahajaana tekstid“ USUS.06.135 (3EAP), Õppejõud: Märt Läänemets ja „Paali kaanoni tekstid“ USUS.06.133 (3EAP), Õppejõud: Teet Toome

Jaapani kultuuri ja ajalugu tutvustavad ained „Sissejuhatus Jaapani ajalukku“ FLLC.08.005 (3 EAP), Õppejõud: Ene Selart ja „ Sissejuhatus Jaapani kirjandusse“,  FLLC.08.006 (3 EAP), Õppejõud: Kairi Jets.

Koread tutvustab aine „Korea kultuur ja ühiskond“ FLLC.08.007 (3 EAP),
Õppejõud: Jung Ran Park

Lähis-Ida temaatikat tutvustavad ained „Islam tänapäeval: religioon, poliitika ja ühiskondlikud muutused“ HVUS06 (3EAP), Õppejõud: Elo Süld ja „Sissejuhatus islamisse HVUS.08.001 (3EAP); Õppejõud: Elo Süld

Samuti „ Iisraeli aja- ja usundilugu“HVUS.05.063 (3EAP), Õppejõud: Amar Annus; „Lähis-Ida keelekursus“ USUS.08.005  (3EAP), Õppejõud: Thomas Richard Kämmerer; Vana- Lähis-Ida usundilugu USUS.00.014 (6EAP), Õppejõud: Thomas Richard Kämmerer „Sugupoolte ajalugu: Vana Lähis-Ida vaatenurk“, HVUS.05.002 (3EAP) Urmas Nõmmik (vastutav), Saana Svärd;

Judaistika teemat kajastavad loengud „Juudi identiteet antiikajast tänapäevani“ USUS.08.020 (3EAP), Õppejõud: Anu Põldsam; „Judaism traditsiooni ja innovatsiooni pingeväljas“ USUS.08.019 (3EAP), Õppejõud: Anu Põldsam.

India teemal tutvustab USUS.06.140 India usundid (6 EAP), Õppejõud: prof. Tarmo Kulmar

Samuti on võimalik valida endale TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži valikmoodul “IDA-AASIA KEELED JA KULTUURID”. Moodul hõlmab endas 12EAP mahus valitud keele (hiina, jaapani või korea) algkursuseid ja 12EAP raames kultuuri, ühiskonna ja ajalookursuseid. Kõigile kolmele suunale on ühine sissejuhatav kursus “Sissejuhatus Ida-Aasia Uuringutesse.” Vaata lähemalt SIIT.