Autor:
Pawel Janiak / Unsplash

Ajakirja TRAMES Jaapani-teemalise erinumbri esitlus 27.09 kell 17

Kolmapäeval, 27.09 kell 17.00 esitletakse ülikooli peahoone (Ülikooli 18) senati saalis ajakirja TRAMES Jaapani-teemalist erinumbrit. Üritusele on oodatud kõik huvilised. 

Euroopa ja Jaapani suhete lugu on pikk mitmetes valdkondades. On olemas ajaloolised sidemed kaubanduse ja kultuurivahetuse kaudu ning paljud Euroopa riigid on teinud tihedat koostööd teadlaste külastamise kaudu valdkondadevahelises keskkonnas. Venemaa sõda Ukrainas on muutnud julgeolekuolukorda Euroopas viisil, mida ei ole nähtud pärast Teise maailmasõja lõppu ja sellele järgnenud külma sõda. ELi ja ühtse turu arenguga on Jaapani tööstuse huvi kasvanud äritegevuse leidmiseks turul. Viimastel aastatel on tugevnenud ka Euroopa Liidu ja Jaapani suhted.  

Nagu toimetajad välja toovad, on TRAMES'e erinumbri "Euroopa ja Jaapani mitmekülgsed suhted - kokkuvõte ja tuleviku ülesehitamine" eesmärk anda põhjalik ülevaade Euroopa ja Jaapani suhetele ajaloolistest, majanduslikest ja strateegilistest mõõtmetest. Selle siht on heita valgust püsivatele sidemetele, mis on loodud kaubanduse, kultuurivahetuse ja koostöö kaudu erinevates valdkondades. Uurides Euroopa ja Jaapani suhete mitmekülgsust, püütakse erinumbris rõhutada jätkuva koostöö ja vastastikuse kasvu võimalustele. 

Erinumbri avamisel käsitletakse Euroopa ja Jaapani mitmekülgseid suhteid ning tutvustatakse artikleid, mida erinumber hõlmab. Erinumber on välja kasvanud Tartu Ülikooli Aasia keskuse ja Orientalistikakeskuse Jaapanile keskenduva konverentsisarjast, mis püüab ehitada sildu Eesti, Euroopa ja Jaapani teadlaste vahel. Interdistsiplinaarse konverentsisarja eesmärk on tõsta teadlikkust ja innustada dialoogi Jaapani, Eesti ja teiste Euroopa riikide sarnasuste ja erinevuste üle.  

Loe erinumbrit siit: https://kirj.ee/trames-publications/?filter[issue]=1473&v=a57b8491d1d8 

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas