Arvamusfestivali arutelu: Minu TokToki tantsu mõju?

Kroonviiruse ajal paljudele rõõmu pakkunud TikTok on märkimisväärne selle poolest, et koos kogetud dopamiini- ja serotoniinilaengutega taastoodab keskkond maailma, mille aluseks on ühe Hiina poliitika ja Pekingist lähtuv “pikk plaan”. Kui palju talume suurriigi poolt kommunikatsioonitehnoloogiate ärakasutamist endale sobiliku poliitilise keskkonna loomiseks?

Kui juba praegu kasutab Hiina oma probleemide vähendamiseks ja sõnumite jagamiseks ühismeedia platvorme, siis kas saame põrkuvate põhimõtete, väärtuste, seadusandluse ja harjumuste kiuste vastu suurriigi märkamatule mõjuvõimule? Kuidas valmistada ette praegu TikToki aktiivselt kasutavat põlvkonda, et nende üleslaetud rõõmurikas tants jääkski selleks, süvendamata lääne ja Hiina põrkuvat väärtusruumi ning olemata kellegi jaoks kasulik idioot?

Tartu Ülikooli Aasia Keskusega korraldame sel aastal arutelu Hiina strateegilisest tegevusest ja kommunikatsioonitehnoloogiate selle ette rakendamisest. Moderaator Liisa Past veab vestlust, mis vastab küsimusele "Mis siis on minu TokToki tantsu täpne mõju?". Laupäeval kell 12 Arvamusfestival 2021: Digitarkuse alal kõnelevad julgeolekut, poliitikat ja kommunikatsioonitehnoloogiat puudutaval teemal meie analüütik Urmas Hõbepappel, Riigi Infosüsteemi Ametis töötav Tõnu Tammer ja Kadri Kaska NATO Küberkaitsekeskusest.

Arutelust tuleb ka otseülekanne Telia Eesti Facebooki kui ka Inspira telekanali vahendusel. Kohtume Paides!