Autor:
erakogu

Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar

Neljapäeval, 18.05 korraldas Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminari, et tähistada koostöö 20. aastapäeva täitumist. Ühisseminari eesmärk oli tutvustada JSPSi Stockholmi büroo tegevusi, jagada grandisaajate kogemusi tulevastele taotlejatele ning tutvustada Jaapani-teemalist teadustööd Eestis. Teiste hulgas kõneles ka keskuse juhataja Elo Süld, kes tegi ülevaate Tartu Ülikooli Jaapaniga seotud senisest ja planeeritavast koostööst.  

Sülla ettekanne hõlmas ülevaadet TÜ senisest tööst Jaapani suunal. Aasia Keskuse juhataja esitles põnevamaid projekte, mis Tartu Ülikooli teadlastel Jaapani kolleegidega on. Ka tõi välja, milliste ülikoolidega on sõlmitud koostöölepped ning kes on TÜ-st suuremad Jaapani koostöö eestvedajad. Süld näeb, et senisele koostööle lisaks tuleks suurendada üliõpilasrände võimalusi ning teha seni toimuvatele lisaks konverentse ja suvekoole. Kindlasti on võimalik teha rohkem ühiseid teadusprojekte ja juhendada doktorante. Tartu Ülikooli huvi oleks saada järeldoktorantuuri teadlasi, kes uuriksid Eesti ja Jaapani kontekstis üleilmseid väärtusahelaid, ettevõtlust ja start-up keskkonda, rahvusvahelist äri ja investeeringuid ning Eesti ja Jaapani suhteid.  

Hiina

Teadlikkuse tõstmise minut: Kuidas suhtuvad eestimaalased Hiinasse?

Taiwan

Eesti-Taiwani reisigrantide taotlusvoor 2024

Urmas Hõbepappel

Hõbepappel arutles Põhja-Balti koostööorganisatsiooni konverentsil Hiinaga tehtava teaduskoostöö üle