Autor:
Argo Kangro

Ene Selart pidas ettekande Balti-Skandinaavia Uuringute Assotsiatsioonis

Keskuse Jaapani koordinaar Ene Selart pidas 28. mail Balti-Skandinaavia Uuringute Assotsiatsioonis (バルト・スカンディナヴィア研究会) ettekande teemal „Eestlaste kirjad Vene-Jaapani sõjast (1904-1905): trükimeedial põhinev tekstianalüüs“.

Ettekanne põhines kirjadel, mida Vene-Jaapani sõjas osalenud eestlased koju saatsid, olid nad sõdurid, ohvitserid, arstid või õed. Saadetus kirjeldati nii lahingtegevust, elu-olu, Mandžuuria loodust, aga ka vastaste vaprust ja relvastust. Eestikeelses ajakirjanduses avaldati selllised kirju üle 300. Esinemise eesmärk oli anda ülevaade uurimisteema komplekssusest: teoreetilistest ja metodoloogilistest probleemidest nagu erinevate tekstianalüüsi meetodite rakendamise võimalustest ning kirjade temaatilise tekstianalüüsi kategooriatest ja tekstinäidetest. Lisaks said kuulajad teadmisi eesti ajakirjanduse olukorrast Vene-Jaapani sõja ajal ning uurimistöö empiirilisest taustast.

Üritus toimus hübriidvormina nii Tokyos asuvas Tsuda Ülikoolis kui ka Zoomi vahendusel veebiülekandes. Kohtumist juhtis ja modereeris Kokushikan ülikooli Soome ajaloo uurimisele spetsialiseerunud professor Yuko Ishino.

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest