Autor:
Annika Haas

Hõbepappel: Mida rohkem kasutatakse Hiina tehnoloogiat, seda kergem on Hiina võimuorganitel oma luuretegevusi teostada

Eile, 13.02 ilmus Välisluureameti avalik raport, mille Hiinat käsitleb peatükk tõi välja suurriigi tehnoloogia levikuga seotud ohte. Meie analüütik Urmas Hõbepappel avas Äripäeva raadios nimetatud ohu olemust. Ka käsitleti vestluses, kuidas kasutab Hiina tehnoloogia abil kogutud andmeid luurajate värbamiseks ning mida peavad ettevõtted silmas pidama, kui soovivad Hiinaga koostööd teha. 

Nagu ilmunud raport välja tõi, esineb Hiinast tuleva tehnoloogia kasutamisest mitmeid ohte, olgu need seotud TikToki, Hiinas toodetud robottolmuimejate ja elektriautode andmekorje või elektrivõrkude varustamisega. Hõbepappel rõhutas, et Hiina puhul tuleb silmas pidada, et tehnoloogilise ja majandusliku arengu ning poliitilise mõjuvõimu kasvuga käib kaasas Hiina mõjuvõimu kasv nii Eestis kui ka mujal maailmas. “Majandus on üks neist Hiina seisukohti edastatavatest hoobadest, millega Hiina on sihikindlalt tegutsenud!” rõhutas keskuse analüütik. Küll aga on oluline eristada, mida “Hiina ohu” all täpselt silmas peetakse. Hõbepappeli sõnul on Hiina ohtlik teatud valdkondades ning kindlasti ei tasuks kogu Hiinat vaadata monoliidina. Hiina tegevuse mõistmiseks on vajalik tunda keelt, ajalugu, aga ka kaasaegse ühiskonna mõtlemist.  

Hiina mõjuvõimu alla sattumine ja nende kasuks spioneerimine on üha olulisem teema ka Eestis. Kõneldes ettevõtjatest rõhutas Hõbepappel, et ehkki Hiina partneritega on võimalik koostööd teha, sõltub ärakasutamise ohu realiseerumine väga palju valdkonnast, kus toimetatakse. Näiteks, Hiina koostööpartnerid võivad sihilikult varjata oma seost Hiina Kommunistliku Parteiga. Kindlasti peaksid ettevaatlikud olema ja koostööplaanide osas nõu küsima ettevõtted, mis tegelevad tehnoloogia valdkonnas. 

Veel kõneldi saates Hiina pehme jõu haardest ja ülikooliga soetud inimeste luuretegevusteks värbamisest. Hõbepappeli sõnul käib kohalike inimeste koostööpartneriks värbamine kahel tasandil. Esmalt kompab saatkond “maad”, mõistmaks, kas on teadlasi või teiste elualade esindajaid, kes oleksid koostööst huvitatud. Seejärel kutsutakse nad Hiinasse, kus tehakse ettepanek. Spioonide värbamisel on oluline roll ka Hiina tehnoloogial. Mõjusa ettepaneku kokkupanemisel kasutatakse ära andmeid inimese huvide, hobide ja väärtuste kohta, mida inimene on ise Hiinale andnud läbi TikToki või muude platvormide. Mida rohkem kasutatakse Hiina tehnoloogiat, seda kergem on Hiina võimuorganitel oma luuret teostada. 

Kuula saadet siit: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/hiina-on-oht-aga-keelt-oppige-siiski 

Loe Välisluureameti avalikku raportit siit: https://raport.valisluureamet.ee/2024/et/ 

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas