Inimõiguste teemalised loengud Tartu Ülikoolis

1.-5. aprillil külastas Tartu Ülikooli University of A Coruña õigusteaduskonna professor Juan Ferreiro Galguera.

Professor Juan Ferreiro Galguera on tuntud ekspert inimõiguste alal. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on usuvabadus, sõnavabadus, õigus haridusele, riigi ja religiooni suhted ning usuvabaduse piiramine erilise tähelepanuga islamil. Professor Galguera on lisaks mitmetele ülikoolidele töötanud ka Hispaania justiitsministeeriumis ning koordineerib projekti “the Arab Spring in Egypt, Libya and Tunisia”, mida finantseerib Hispaania majandusministeerium.

Külalisõppejõud andis õppeaine “Comparative Human Rights” raames neli loengut teemadel “Selfdetermination and Minority Rights (Case of Spain in Comparative Perspective)” ning “Religion, Migration and Hate Speech”.

Spetsialist keskendus loengutes nii Tuneesiast alguse saanud Araabia kevadele kui ka Kataloonia enesemääramise küsimusele. Peamisteks põhjusteks, miks praegu rääkida inimõigustest ja vaenukõnest tõi spetsialist välja, et vaenukõne ja kuriteod pole ainult legaalne viis, kuidas võidelda vähemuste vastu, aga ka üks viis, kuidas manipuleerida sõnavabaduse tähenduse ja piiridega. Üha rohkem levib arusaam, et õigus öelda halvasti ja solvata vähemusi on midagi, mis kuulub väljendusvabaduse juurde ütles professor. Ka rõhutas spetsialist, et ükskõik millistest vähemustest räägitakse, on oluline võtta arvesse, et igal inimesel on ja peab jääma ta väärikus. Kui seadusloomes ja seaduse rakendamises lähtutakse sellest põhimõttest, on ka kõikide vähemuste inimõigused kaitstud.