Autor:
Pixabay

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Genti Ülikool, Groningeni Ülikool, Georg-August Universität Göttingen, Tartu Ülikool ja Taiwani rahvusvahelise ja piiriülese hariduse osakond otsivad Taiwani uuringute külalisprofessorit. Külalisprofessori kulud kaetakse "Taiwani uuringute programmi" kaudu, mille eesmärk on toetada nimetatud ülikoolide Taiwani uuringuid. 

Projekti raames otsitakse külalisprofessorit, kes viibib: 

 • Tartu Ülikoolis 2024.-2025. õppeaasta sügissemestril ja osaleb 2025. aasta veebruaris toimuval talvekoolis. 
 • Göttingeni Ülikoolis 2024.-2025. õppeaasta kevadsemestril ja suvekoolis (juuni-juuli 2025).

Sobiv kandidaat lähtub heast teaduslikust tavast. Tema lennukulud ja töötamiseks vajalikud vahendid ning abi katab projekt. Vastuvõttev ülikool tasub kas külalisprofessori töötasu või katab elamiskulud. 

Ootame kandideerima inimesi, kel on: 

 • Doktorikraad sotsiaalteadustes, politoloogias, ajaloos, kultuuriteadustes (eelistatud fookus politoloogial, rahvusvahelistesl suhetel, õigusteadusel, majandusel)
 • Uurimisfookused keskenduvad Taiwani ja Ida-Aasia uuringutele
 • õpetamiskogemust Taiwani ja Ida-Aasiaga seotud teemadel
 • hea inglise keele oskus
 • Võimekus õpetada Euroopa Liidu ja Ida-Aasia suhteid magistriõppe tasemel
 • Võimekus juhtida ja koordineerida doktorantide uurimisseminare Taiwani ja Ida-Aasia uuringutega seotud teemadel

Sobilikud kandidaadid võivad tulla igast Hiina Vabariigi (Taiwan) ülikoolist või kõrgkoolist. Valikul eelistatakse kandidaati, kes on projektis osalemise ajal õppepuhkusel ja töötab vähemalt kaasprofessorina. 

Kohustused:

 • Külalisprofessor õpetab Taiwani uuringutega seotud õppeaineid või toetab teisi õppejõude nende ainetes Taiwani ja Ida-Aasia fookuse õpetamisel. 
 • Gröningeni Ülikoolis korraldab töötoa, mis on seotud tema uuritavate ja õpetavate teemadega.
 • Pärast semestri lõppu esitab edukas kandidaat raporti kõikidele projekti osapooltele, kus toob välja oma teadus- ja õpetamisega seotud tegevuse.
 • Iga külalisprofessor loob vähemalt ühe uudise oma tegevusest projekti kodulehe jaoks. 

Kandideerimisdokumendid:

 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Kinnituskiri praeguselt tööandjalt (instituudijuhi tasandilt)

Tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on 17. mai 2024 kell 12.00 (Kesk-Euroopa aeg). Dokumendid tuleb saata sellele meiliaadressile: inge.mangelschots@ugent.be

Valiku tulemused tehakse teatavaks 2024. aasta juuni keskpaigaks.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas