Autor:
Urmas Hõbepappel

Keskuse aasta teoks on “Eestimaalaste Hiina hoiakute uuring”

Tartu ülikooli Aasia keskus valis esimest korda välja keskuse aasta teo. Valimise eesmärk on analüüsida aasta jooksul tehtut ja leida, milline tegu või tegevus on kõige mõjusamalt täitnud keskuse eesmärke. Võitjaks osutus meie analüütiku, Urmas Hõbepappeli eestveetud “Eestimaalaste Hiina hoiakute uuring” (EHHU).  

Hiina mõju maailmas ja ka Eestis on suurenemas. Ometi ei teadnud me enne uuringu läbiviimist täpselt, mida eestimaalased Hiinast mõtlevad, milliseid teemasid tähtsustavad ja milliseid hinnanguid Hiinale annavad. EHHU oli esimese süstemaatiline ja laiapõhjaline kaardistus, mis analüüsis, kuidas eestimaalased Hiinasse suhtuvad. Tulemused annavadhetkeolukorra ülevaate nii kogu elanikkonna kui ka erinevate gruppide hoiakutest, mis on oluline sisend Hiinaga kokkupuutuvatele huvigruppidele.  

Uuringu pikaajaline mõju seisneb aga selles, et andmekorje polnud ühekordne tegevus, vaid seda on plaanis kindla aja tagant korrata. Andmebaasi tekkimine ja pikema aja vältel korjatud tulemuste kogumine aitab paremini mõista eestimaalaste hoiakute muutusi ja nende põhjusi võttes arvesse nii riiklike kui ka rahvusvahelisi arenguid. Samuti on andmestik jagatav üliõpilastele ja teistele teadlastele, kes saavad omakorda anda oma panuse eestimaalaste Hiina hoiakute uurimisse. EHHU valituks osutumisele aitas kaasatulemuste esitlemine. Esitlus toimus koostöös Riigikogus väliskomisjoniga, mida sai otsepildis jälgida Riigikogu YouTube’i kanalilt.  

Palju õnne, Urmas! 

Uuringu aruandega saab tutvuda siin: Eestimaalaste Hiina hoiakute uuring | Tartu Ülikool 

Esitlust saab järgi vaadata siit:  Eestimaalaste Hiina hoiakute uuringu esitlus, 12.09.2023 (youtube.com) 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Taiwan

Aasta Aasia teo tiitli pälvis otsus avada Tallinnas Taiwani esinduse

100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid