Kohtumine Turu Ülikooli Ida-Aasia õpingute keskusega möödus koostöiselt

Kolmapäeval, 25. novembril toimus kohtumine Tartu Ülikooli Aasia keskuse ja Turu Ülikooli Ida-Aasia õpingute keskuse (CEAS) töötajate vahel. 

Kohtumisel anti üksteisele ülevaade oma senistest tegevustest ja tulevikuplaanidest. Nii juba tehtust, aga ka eesootavatest tegevustest kõneldes jõuti mitmeid kordi äratundmiseni, et nii Aasiat puudutava õppe-, teadustöö, aga ka ühiskondliku teadlikkuse tõstmises ollakse sarnases positsioonis. Ka arutati võimalikke koostöökohti, millega tulevikus üheskoos edasi liikuda.

Kahetunnine kohtumine toimus turvaliselt virtuaalkeskkonnas.