Kutse Korea uuringute konverentsile teemaga "Belief in the Future: Spiritual Context of Baltic Korean Studies"

Tänapäeva maailm esitab palju ühiseid aspekte geograafiliselt ja ajalooliselt mitmekesiste Balti ja Korea rahvaste elus. Erinevate kogemuste uurimine sarnastes oludes annab hea aluse nende kahe maailmaosa võrdlemiseks paljudes hariduse seisukohalt olulistes valdkondades. See viib eelduseni, et kuigi meil on erinevad usud, religioossed tavad, rituaalid ja traditsioonid, on meil kõigil ühised tulevikulootused.

Läti Ülikooli korraldatava Balti Korea Uuringute Assotsiatsiooni teise veebikonverentsi eesmärk on pakkuda platvormi ülaltoodud valdkondade teadlastele, et jagada oma arenenud teadmisi Korea uuringutest ja usu asjakohasusest oma teadustöö edendamisel. Korraldajad tervitavad humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna teadlaste ettekandeid. Konverentsil toimub eriseanss kraadiõppurite ettekannete jaoks.

Konverentsi kuupäevad: 25.-27. November 2020
Kokkuvõtlik esitamine: 20. november 2020
Teade vastuvõtmisest: 22. november 2020
Lõplik töö esitamine: 18. jaanuar 2021

Konverentsi platvorm: Zoom (lisatakse lingid)
Registreerimine: Google'i vormid (link antakse)

Kokkuvõtete ja täielike tööde esitamine: Kõigil teadlastel, kes soovivad Balti Korealaste Uuringute Assotsiatsiooni teisel konverentsil ettekannet esitada, palutakse esitada 20. novembriks 2020 abstrakt (maksimaalselt 1000 tähemärki koos tühikutega, sh märksõnad) taotlusvorm. Teade vastuvõtmise kohta saadetakse 22. novembriks 2020. Lõplik töö (maksimaalselt 15 000 tähemärki) tuleb esitada 18. jaanuariks 2021.

Valitud konverentsiartiklid avaldatakse religioonifilosoofiliste artiklite spetsiaalses köites (Reliģiski-filozofiski raksti, ISSN 1407-1908), topeltpimedas eelretsenseeritud perioodikas, millel on rahvusvaheline toimetuskolleegium. Religioonifilosoofiliste artiklite väljaanded on saadaval Kesk- ja Ida-Euroopa veebiraamatukogu, CEEOLi ning EBSCO ja SCOPUS andmebaaside kaudu. Teised konverentsi väljaanded ilmuvad väljaannetes Societal Studies (ISSN 2029-2236 [print] ja ISSN 2029-2244 [online]).

Konverentsi töökeel on inglise keel. Palun saatke oma referaadid ja kõik päringud konverentsi aadressile: baks1conference@gmail.com

Korralduskomitee:

Prof. Dr. Jānis Priede (Läti ülikooli Aasia uuringute osakonna direktor)
Assoc. Prof dr Lora Tamošiūnienė (BAKSi president, Mykolas Romeris University)
Prof dr Kaspars Kļaviņš (Läti Ülikooli Korea uuringute keskuse projektijuht)
Prof dr Maija Kūle (Läti Ülikooli filosoofia ja sotsioloogia instituudi direktor)
PhD Seo Jinseok (Läti Ülikooli Korea uuringute keskuse teadur)
Linas Didvalis (BAKSi asepresident, Vytautas Magnus University Aasia uuringute keskuse juhataja)
Māris Kūlis (Läti Ülikooli filosoofia ja sotsioloogia instituudi teadur)
Ildze Šķestere (Läti Ülikooli Korea uuringute keskuse teadur)

Konverentsi koordinaator: Ildze Šķestere (peamine kontaktisik): baks1conference@gmail.com

Lisateabe saamiseks klõpsake siia.

Seda konverentsi toetasid Korea uuringute algprogramm Korea Vabariigi haridusministeeriumi ja Korea uuringute akadeemia Korea uuringute edendamise talituse kaudu (AKS-2018-INC-2230004).