Meediauuringute külalisprofessor Jeon Lõuna-Koreast

Sügissemestril osaleb ühiskonnateaduste instituudi õppetöös Korea külalisprofessor Gyu Chan Jeon, kes on Filmi, Televisiooni ja Multimeedia instituudi õppejõud Korea Riiklikus Kunstiülikoolis (K-Arts).

Professor Jeon õpetab koduülikoolis erinevaid meedia, kommunikatsiooni ja kultuuriuuringute aineid. Tema teadustöö hõlmab linnaruumi, rahvusküsimuste, ajaloo- ja mäluteemade käsitlust Lõuna-Koreas ja laiemalt kogu Aasias. Eriti paelub teda kultuuridevaheline kommunikatsioon ning tal on plaanis koguda Eestis algmaterjali oma edasise uurimistöö jaoks. Lisaks on prof Jeonil kavas osaleda mitmetes ühiskonnateaduste instituudi ainekursustes (nt SVUH.10.004 „(Sotsiaal)meedia, kultuur ja ühiskond“) ja doktoriseminaridel.

Prof Jeon võtab aktiivselt osa Lõuna-Korea ühiskonnaelust kuuludes Korea Meediareformi Rahvakoalitsiooni, mis oma tegevuses juhib tähelepanu tänapäeva Korea meedia kitsaskohtadele ja puudujääkidele. Ise nimetab prof Jeon end amatöörajakirjanikuks ja ringirändavaks dokumentalistiks.

Lisainfo: Ene Selart, teadmus- ja meediauuringute nooremteadur (ene.selart [ät] ut.ee)