Autor:
erakogu

Naised teaduses: teadur Anastasia Sinitsyna

11. veebruaril tähistab Tartu Ülikool koos Eesti Noorte Teaduste Akadeemiaga (ENTA) juba kolmandat korda päeva „Naised teaduses“ päeva. Tähistamise eesmärk on ühelt poolt tuua esile ja väärtustada naisteadlaste igapäevatööd ning saavutusi. Teisalt soovitakse aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soostereotüüpide murdmisele nii akadeemilises maailmas kui ka ühiskonnas. Selle päeva raames tutvustame, millega tegelevad mõned meie teadlased. Esimesena saab "sõna" Anastasia Sinitsyna, kes on majandusteaduste doktorant ja Aasia keskuse teadur. 

  1. Millise uurimisküsimusega oma töös praegu tegeled? 

Otsin praegu uusi teadmisi Indiast ja Hiinast Helsingisse kolinud naissoost sisserändajate ettevõtluskäitumisest. Minu uurimistöö on ulatuslikum ja hõlmab kultuuri, sealhulgas selle väärtuste, normide ja tavade rolli uurimist sisserändajate rühmade karjääri kujunemisel tööturul.  

Uude vastuvõtjariiki kolivad sisserändajad seisavad sageli silmitsi probleemidega oma oskuste, kogemuste ja hariduse tunnustamisel ning võivad olla tööturul ebasoodsas olukorras. Eriti kehtib see naissoost sisserändajate kohta, kes võivad saabuda "tagaajaja abikaasana" ja leida end märkimisväärse lõhega oma oskuste ja tööalaste nõuete vahel. Samas võib uues keskkonnas viibimine anda neile naistele ka võimaluse vaidlustada traditsioonilisi soorolle ja saada oma pere peamiseks toitjaks, alustades oma ettevõtet.  

Oluline on mõista Helsingi India ja Hiina naissoost sisserändajate ettevõtluskäitumise motiive ja põhjusi, sest nende kogemused võivad anda väärtusliku ülevaate sisserändajatest naiste ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest tööturul.  

  1. Miks on selle uurimisküsimuse lahendamine oluline?  

Naised, sealhulgas sisserändajatest naised, on ettevõtluses sageli alaesindatud, seega võib nende kogemuste ja edu uurimine ja analüüsimine laiendada ja süvendada meie arusaamist ettevõtlusmaastikust. Naissoost sisserändajatest ettevõtjad seisavad silmitsi konkreetsete probleemidega, nagu keelebarjäärid, kultuurilised erinevused ja diskrimineerimine, mida tuleb uurida, et neid mõista ja nendega tõhusalt tegeleda. Uurides naissoost sisserändajate ettevõtlust, saame olulist teavet ettevõtluse majandusliku ja sotsiaalse mõju kohta ning saame toetada ja võimestada naisettevõtjaid nende eesmärkide saavutamisel.  

  1. Miks on sinu uurimisküsimuse lahendamine oluline? 

Usun, et arusaamad naissoost sisserändajate ettevõtlusest võivad oluliselt suurendada avaliku poliitika tõhusust ettevõtluse valdkonnas, töötades välja tõhusamaid vahendeid sisserändajate ettevõtlusväärtuste edendamiseks. Loodan, et minu uuringu tulemused innustavad rohkem naisi, sealhulgas naissoost sisserändajaid, kaaluma füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist või oma ettevõtte asutamist. 

#MinaUurin #NaisedTeaduses #WomenInScience

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas