Orientalistikaring: Ene Selart "Enesetapud Jaapanis II maailmasõja kontekstis"

Suitsiidist on saanud Jaapanis üks põhilisi sotsiaalseid probleeme. Ometi valdab seal teatud kultuuriline tolerants - sõdalase ausurma seppuku´d nähti ajaloos kui austusväärset käitumist. Samuti ei käsitleta Jaapanis kui häbikultuuris enesetappu moraalselt kui pattu nõnda nagu läänes. Eelistatakse lahkuda "puhtana" selle asemel, et sootsiumi ees häbisse jääda.

Enesetappudest II MS kontekstis räägib Ene Selart 30.09, algusega kl 18:15 orientalistikaringis, Tartu Ülikooli peahoone ruumis 228. Täpsem info siin.