Rahvusvaheline sümpoosion „Arab and Persian manuscripts in Tartu University Library“

7. septembril Tartu Ülikooli senati saalis kl 10.00-17.00 rahvusvaheline sümpoosion „Arab and Persian manuscripts in Tartu University Library“. Ettekannetega esinevad Elo Süld, Tartu ülikooli usuteaduskond, Aasia keskus, Mare Rand, Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond, Lidia Leontjeva, Pärsiakeele uurija. Külalistena teevad ettekanded prof Stefan Schreiner, Eberhard Karl Universität Tübingen, dr Firuza Mellville Cambridge University ning prof. Peter Claus Haase Berlin Freie Universität.

Tartu Ülikooli raamatukogus oli teadaolevalt 36 araabia, 11 pärsia ja 28 türgikeelselt käsikirja. Ekspertide hinnangul leidub Tartu manuskriptide kogus mitmeid väärtuslikke käsikirju, millest koopiat pole praeguseks teada või mis erinevad seni teadaolevatest variantidest.

Enamus käsikirju on saadud annetusena, kingitusena, vaid vähesed on ostetud. Suuremad annetajad oli O. Fr. Richter, S. G. R. Heinz ja J. F. W. Hezel. Kogus leidub proosateoseid, luuleteoseid aga jutustusi, sufismi ja ajalookäsitlusi, filoloogilisi kommentaare ja kirjanduslugusid.

Mõningaid käsikirja tekste on võimalik uudistada Tartu Ülikooli kunstimuuseumi näitusel „Teekond Hommikumaale Otto Friedrich von Richteri (1791-1816) reisid ja kollektsioon“ http://www.kunstimuuseum.ut.ee/et/content/n%C3%A4itused-0