Rahvusvaheline uurimisprojekt “Käsikirjade ristteel” avatakse 4.11 sümpoosiumi ja näitusega

4. novembril teadvustatakse Tartu Ülikooli raamatukogus näitusega „Käsikirjade ristteel“ ning samateemalise sümpoosiumiga Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli rahvusvahelisi juuri. Näitus ja minikonverents on plaanitava käsikirjade uurimise suuna esimene avalikkusele mõeldud ettevõtmine.  Projekti eestvedajad on Aasia keskus ja usuteaduskond, kaasa löövad nii Tartu, Cambridge’i kui Tübingeni Ülikooli teadlased.

Eesti ja Tartu ajaloolist identiteeti on kujundanud tõik, et siin puutuvad kokku läänepoolne saksa ja rootsi ning idapoolne vene kultuur. Ent meie juurest ulatub üks kultuuritelg ka lõunasse, edelasse ja kagusse, Lähis-Itta, Ida-Vahemere ruumi, Egiptusesse ja Etioopiasse, Kesk-Aasiasse ja kaugemalegi. Eesti asub suure ja mitmekesise Ida-Euroopa äärealal, kustkaudu on Läänemere idakalda suunas tuhandeid aastaid liikunud keele- ja kultuurikontaktid. 

Näituse ja sümpoosiumi ühe korraldaja, Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsendi Urmas Nõmmiku sõnul näitlikustavad käsikirjad kultuurikontakte ja nende uurimist kõige paremini. „Neis kehastuvad pärimus ja kultuurimälu, aga ka Tartu Ülikool kui rahvusvaheline rahvusülikool. Ülikooli teadlaste arvates on aeg küps meie lõunasuunaliste ajalooliste kultuurisidemetega tegelemiseks. Ideed toetab aastasadadega mõõdetav teadus- ja õpetamistraditsioon ning akadeemiline võimekus.“'

„Käsikirjade risttee“ kontseptsioon tähendab koostööd pikaajalise eesmärgi nimel teha Tartu Ülikool muu hulgas tuntuks käsikirjade alase uurimiskeskusena. Uut põlvkonda filolooge, kultuuri- ja religiooniuurijaid, folkloriste ja digihumanitaare ootavad nii Tartus asuvad käsikirjad kui ka rikkalikud kogud lähiriikides ja Ida-Euroopas. Ühist ettevõtmist koordineerivad Aasia keskus ja usuteaduskond ning sellele on starditoetuse andnud humanitaarteaduste ja kunstide valdkond rahvusteaduste baasfinantseerimise vahenditest.

Näitusel esitletakse Tartu Ülikooli käsikirjapärandi ja selle uurimise ajalugu ja mitmekesisust. Konverentsil kõneletakse nii käsikirjapärandist ja huvitavatest näidetest kui ka folkloristikast ja „Käsikirjade risttee“ projekti ideest. Esinejateks on Tartu Ülikooli audoktor, prof Stefan Schreiner (Tübingen), pärsia käsikirjade asjatundja dr Firuza Melville (Cambridge), eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, Malle Ermel TÜ Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnast ja Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik.

Konverents algab kell 10.15, näitus avatakse kell 12.00 ning pakutakse ka suupisteid. Ettekanded on eesti ja inglise keeles. Näituse on paljude kolleegide abiga koostanud Anu Põldsam, Malle Ermel ja Urmas Nõmmik ning kujundanud Lilian Mengel.

Lähem info: Anu Põldsam anu.poldsam [ät] ut.ee

Käsikirja näide Tartu Ülikooli raamatukogust. Foto: Andres Tennus