Riigikogus toimunud seminaril räägiti Aasia kasvavast tähtsusest

17. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis seminar, kus räägiti Aasia kasvavast tähtsusest ja Eesti Aasia strateegiast.

Seminari korraldasid Riigikogu väliskomisjon koostöös konverentsiseeria „Asia Update“ juhtrühmaga, kuhu kuuluvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad ning analüütik Liisi Karindi.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa märkis seminaril, et Eesti vajab strateegiat, mis arvestaks võimalikult paljude ühiskonnarühmade vajadustega. „Senisest selgemaid põhimõtteid suhetes Aasia riikidega on pikemas vaates vaja nii hariduses, teaduses, majanduses, kultuuris kui ka paljudes muudes valdkondades. Väliskomisjon jätkab tööd parlamentaarsetel kuulamistel, nähes uusi võimalusi ja otsides värskeid lahendusi,“ ütles Eesmaa.
Seminaril tutvustasid Liisi Karindi ja Estonian Business Schooli rektor Meelis Kitsing tuleviku jõujooni ühiskondlikul ja majanduslikul tasandil ning Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks rääkis praegusest Aasia-suunalisest tegevusest. Arutelus keskenduti loodava strateegia sisuteemadele.

Kahetunnisel seminaril osalesid Riigikogu väliskomisjoni liikmed ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Välispoliitika Instituudi, Riigikantselei ja enamiku ministeeriumide esindajad. Tartu Ülikooli esindasid arendusprorektor Erik Puura, Aasia keskuse juht Elo Süld, kommunikatsioonijuht Heidi Maiberg, analüütik Urmas Hõbepappel ja Jaapani koordinaator Eva Liias.

Vaata videot toimunust koos väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa, aseesimehe Marko Mihkelsoni ja „Asia Update’i“ juhtrühma liikme Liisi Karindi kommentaaridega.