Author:
Unsplash

Stipendium doktoriõppe välitöödeks Taiwanis

Genti ülikooli, Groningeni ülikooli, Georg-August Universität Göttingeni, Tartu ülikooli ja Taiwani välisministeeriumi rahvusvahelise ja ristuva hariduse osakonna (DICE) vahel sõlmitud lepingu "Taiwan Studies Programme" raames on võimalik saada stipendiumi 4 383 (neli tuhat kolmsada kaheksakümmend kolm) eurot välitöödeks Taiwanis (2022-2026). See stipendium hõlmab edasi-tagasi lendu Euroopa ja Taiwani vahel ning reisi- ja majutuskulusid Taiwanis.

Kandidaadid peaksid olema kas Genti ülikooli, Groningeni ülikooli, Georg-August Universität Göttingeni või Tartu ülikooli doktorandid. Välitöö, mille jaoks stipendiumi taotletakse, peaks algama enne 30. septembrit 2023. aastal. Edukal kandidaadil palutakse mainida stipendiumi andmist kõigis välitööde tulemusel ilmunud publikatsioonides.

Taotlused peavad sisaldama järgmist:

  • eesmärgi kirjeldus, sealhulgas uurimisprojekti lühikirjeldus ja selgitus selle kohta, kuidas kavandatud välitöö on osa suuremast uurimisprojektist (maksimaalselt 1 A4 lehekülg, samm 12, üks vahekiri).
  • päritoluinstitutsiooni promootori/nõustaja toetuskiri, milles on selgelt märgitud vastuvõtva institutsiooni kavandatud õpirände algus- ja lõppkuupäev.
  • vastuvõtva Taiwani ülikooli/akadeemilise instituudi heakskiidukiri.

Taotlused tuleb saata ainult e-posti teel järgmisele koordinaatorile: Inge Mangelschots (inge.mangelschots@UGent.be), East Asia Platform Genti Ülikool

Taotluse esitamise tähtaeg: smaspäev, 13. märts 2023, 09:00 (CET). Tulemused kuulutatakse välja aprilli alguses. Lisateave: prof. dr. Bart Dessein (bart.dessein@UGent.be), Genti Ülikool.

 

#koostöö #rahvusvaheline
õrgetasemeline delegatsioon Omaanist arutas koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga

Kõrgetasemeline delegatsioon Omaanist arutas koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#rahvusvaheline #teadus
Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar

Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar