Suurim humanitaarteaduste konverents Tartus "Religioon - jätkuvused ja katkestused"

25.-29.06 toimub Tartu Ülikoolis Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni (EASR) aastakonverents, mis ligi 700 ettekandega on suurim seni toimunud humanitaarteaduste konverents Eestis. „Religioon – jätkuvused ja katkestused“ nime alla koonduvad ettekanded on väga laiapõhjalised, hõlmates teemasid nii religiooni keelustamise mõjust, sekulaarses ühiskonnas elavatest vähemusgruppidest, religiooni käsitlemisest poliitika kaudu Venemaa ja Skandinaavia näitel, kui ka arutelusid hinduismist, vahhabiitidest, salapolitsei tööst ning semiootikast.

Aasiaga seotud teemadest on kajastatud nii hinduismi, budismi, shintoismi kui ka Aasia riikidega seotud küsimustest.

Aasia keskuse töötajatest esitavad oma teadustulemusi nii juhataja Elo Süld kui ka kommunikatsioonispetsialist Heidi Maiberg.

Elo Süld teeb ettekande Eestis elavate moslemiste mina-pildist 29. juunil. Heidi Maibergi ettekanded islamistidele mõeldud deradikaliseerumise ja eemaldumise toetamise meetoditest ja religiooni tähtsusest protsessis on 26. ja 29. juunil.

Lisainfot leiate siit - https://easr2019.org/