Autor:
lensmatter

Tantra Indias: Paulsoni loengud religiooniuuringutes

Koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts esimesed Ivar Paulsoni nimelised loengud religiooniuuringutes. Sel aastal peab Paulsoni loenguid hinnatud India tantra uurija Paolo E. Rosati, kes on silma paistnud olulise ajaloolis-võrdleva teadustööga tantra kui religioosse nähtuse uurimisalal.

Loenguid on võimalik järele vaadata usuteaduskonna Youtube'i kanalist!

Ajad ja kohad:

02. novembril kella 16.15–17.45 – Ülikooli 18-139 „Tantra and Beyond“

03. novembril kella 16.15–17.45 – Ülikooli 18-139 „The Cult of the Goddess Kāmākhyā (Assam)“

04. novembril kella 14.15–15.45 – Ülikooli 18-139 „Blood, Sex, and Magic: The Power of the Yonipīṭha at Kāmākhyā“

Paolo E. Rosati on Roomas (Itaalias) tegutsev sõltumatu uurija. Tal on doktorikraadi Aasia ja Aafrika uuringutes Rooma Sapienza Ülikoolist 2017. aastast. 2016. aastast saati on ta avaldanud hulgaliselt teadusartikleid yoni kultusest Kamakhyas. Tema märkimisväärsemate publikatsioonide hulka kuulub ajakirja Religions of South Asia toimetatud tantra-temaline erinumber (vol. 14, no. 1-2) ning koos Andrea Acriga toimetatud kogumik Tantra, Magic, and Vernacular Religions in Monsoon Asia: Texts, Practices, and Practitioners from the Margins (Routledge Studies in Tantric Traditions). Ühtlasi on tema koostamisel valmimas ka teine artiklikogumik, pealkirjaga Magic, the Supernatural, and Danger across Pre-Modern and Modern Monsoon Asia. Paolo Rosati peamiseks uurimisvaldkonnaks on olnud tantra ajalooline kujunemine kesk- ja varauusaja Assamis. Viimasel ajal on ta eriti tähelepanu pööranud tntra, maagia, sooliste aspektide ja mälu omavahelistele seostele uusajal.

Ivar Paulsoni nimelised loengud on Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi poolt korraldatav loengusari, mis keskendub märkimisväärsematele teemadele, suundumustele ja uutele teadmistele kaasaja religiooniuuringutes. Ivar Paulson (1922-1966) paistis oma teadustöös silma ambitsioonika laiahaardelisusega nii käsitlust leidva materjali kui ka küsimuste ja uurimistöös rakendatavate lähenemisviiside poolest. Nõnda on ka Paulsoni loengute eesmärgiks tuua kokku tähelepanuväärsemaid uurimissuundi religiooniuuringute erinevatest valdkondadest.

Tantra and Beyond (Tantrast)

02.11.2022 kell 16:15-17:45 – Ülikooli 18-139

Loeng on lühike sissejuhatus tantrasse kui religioossesse nähtusesse, mis ei ole seotud mitte ainult sanskriti eliidi ja tekstidega (nagu näiteks väga filosoofiline kashmiri Śivaism ja selle mitte-dualistlik maailmakäsitlus), vaid ka kultuuridevahelise dialektikaga brahmanismi ja vähemlevinud religioonide, näiteks hõimu- ja rahvapärimuste vahel. Pärast väljapakutud tantra definitsioonide analüüsimist keskendutakse tantra mitmekesistele omadustele, et selgitada tantra problemaatilist määratlemist üheselt mõistetava kategooriana. Seega on ka eristus vasak- ja parempoolse või pehme ja kõva tuumaga tantra vahel vigane katse nähtuse olemust määratleda. Lõpuks arutatakse tantra „sünni“ küsimust, rõhutades, et nähtus, mida nimetame „tantraks“ võib olla väga mitmekesise päritoluga.

The Cult of the Goddess Kāmākhyā (Assam) (Jumalanna Kāmākhyā kultus)

03.11.2022 kell 16:15-17:45 – Ülikooli 18-139

Jumalanna Kāmākhyā mütoloogiat tutvustab varakeskaegne Kālikāpurāṇa (9.-11. sajand pKr), Śākta tekst, mis seob Satī joni Assami jumalanna Kāmākhyāga. Loengus analüüsitakse Kirde-Indias koostatud keskaegseid ja uusaja Purāṇasid ja tantrat - keskendudes nende mütoloogilistele kirjeldustele yoni-pīṭha kosmogooniast -, et visandada Kaula-tantra ja Purāṇa elementide ristumist Kāmākhyā jumalanna kultuse kujunemisel.

Blood, Sex, and Magic: The Power of the Yonipīṭha at Kāmākhyā (Veri, seks ja maagia: Yonipīṭha võim Kāmākhyās)

04.11.2022 kell 14:15-15:45 – Ülikooli 18-139

Loengus uuritakse Assami tantra ja Nīlācala maagilise traditsiooni seost, et selgitada brahmanismi ja maagia kokkupuutepunkte. Kõigepealt käsitletakse jumalanna Kāmākhyā kultuse õpetuslikku, rituaalset ja müütilist tausta. Kultuse juured ulatuvad Kaula tantra praktika esoteerilise seksuaalse tee juurde. Lisaks vaadeldakse Assami põlisrahvaste traditsioonide ja brahmanliku rituaalse praktika ristumist kui Kāmākhyā joni omapärase kultuse allikat. Assami tantra on religioosne nähtus, mis ületab sotsiaal-kultuurilisi piire ja hõlmab näiliselt kokkusobimatuid kategooriaid.

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas