Tartu Ülikool korraldas koos Hue Ülikooliga erialade ülese doktorikooli

26.–30. novembril toimus Aasia keskuse eestvedamisel erialadeülene doktorikool “Dignity and society - transdisciplinary perspectives”, kus Eesti ja Vietnami teadlased arutavad inimkonna ja selle väärtuste üle.

Interdistsiplinaarses õpikojas arutati inimkonda ja selle väärtusi erinevatest vaatenurkadest: humanitaarteadused, sotsiaalteadused, meditsiin, tehnoloogia ja keskkond.Töötubade päevadesse oli kodeeritud erinevate teemadega, mis käsitlevad väärtusi, väärikust ja ühiskonna suhtumist neisse. Kõne alla tulid nii soorollid, palgalõhe, kui ka materjaliteaduste ja meditsiiniga seotud teemad. Eesti teadlaste kõrval esinevad Vietnami teadlaste ettekanded ja võimalus kuulda Vietnami vaatenurka.

5-päevase õppe raames külastati kõiki valdkondi, keskendudes just nende kõiki valdkondi puudutavatele küsimustele. Erialadest olid esindatud folkloristika, kultuuriteadused, majandus, füüsika, meditsiin ja õigusteadus. Õppetööle lisaks said Hue Ülikooli kolleegid tutvuda õppehoonete, kliinikumi, Tartu Ülikooli õppekorraldusega ja arutada kolleegidega võimalike ühisprojektide loomist. Külastati ka Eesti Rahva Muuseumi ja eestikeelse ülikooli juubeliüritusi.

Aasia keskuse juhataja Elo Sülla sõnul toimus õppimine kahepoolselt, kus eesti teadlaskond sai teada Vietnami kolleegide tööde, arvamuste ja töökorralduse kohta, ning nemad eestlaste kohta. “Tartus elavad vietnamlastest üliõpilased tegid külalistele ka Tartu kohta tutvustuse.” Kohtumise tulemusel tekkis mitmeid mõtteid, kuidas omavahelist koostööd arendada. “Järgmiste sammudena annavad Hues loenguid mais kaks õigusteaduskonna õppejõudu ning hakkame ühiselt planeerima doktorikooli Hues.” sõnas Süld.

Töötoa korraldajad on Tartu Ülikooli Aasia Keskus ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool. Kaaskorraldajad on majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool; käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool; maateaduste ja ökoloogia doktorikool; funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool; kliinilise meditsiini doktorikool. Samuti panustavad üritusse kultuuriuuringute instituut, õigusteaduskond, majandusteaduskond ja füüsika instituut. Üritust rahastab Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (Euroopa Regionaalarengu Fond).

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave