Kuulutatakse välja Tartu Ülikooli Aasia keskuse magistristipendium

Tartu Ülikool kuulutab välja Tartu Ülikooli Aasia keskuse magistristipendiumi. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega.

Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas.

Kandideerimine

Stipendiumi saab taotleda kaitsmisele esitatud magistritööle, meditsiiniteaduste valdkonnas ka uurimis-, väli- ja doktoritööle või kahe viimase kavandile. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Ülikooli Aasia keskusele esitada:

  • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest
  • kaitsmiseks esitatud magistritöö pdf-fail; meditsiiniteaduste valdkonnas magistritöö fail, väli-või doktoritöö kavand
  • allkirjastatud juhendaja soovitus

Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. juuni 2022 (pikendatud!). Dokumendid esitada meiliaadressile heidi.maiberg@ut.ee

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka väli- või doktoritöö kavandi) tase, üliõpilase õppeedukust ning erialast ja ühiskondlikku tegevust.

Laekunud taotlusi hindab valdkondade vaheline komisjon, kuhu kuuluvad ka Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad. Stipendium antakse üle stipendiaadile 2021/2022 õppeaasta valdkonna lõpuaktusel.

Praktika

Praktika

MEXT stipendiumite tutvustus. Foto: Jaapani suursaatkond Tallinnas

Jaapani riiklikud stipendiumid kandideerimiseks avatud

EHHU

Keskuse aasta teoks on “Eestimaalaste Hiina hoiakute uuring”